Kompetenceudvikling inden for mentorskaber og mentorordninger

Kursus

Styrk din viden og kunnen indenfor Mentorskaber og mentorordning

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Målgruppe

Modulet tilrettelægges for undervisere indenfor Mad og Oplevelser.

Mål

Kursets mål er, at deltagerne introduceres til at arbejde med og afprøver aktionslæring, som understøttende videns og praksisudvikling i egen undervisningspraksis, hvori rollen som mentor optræder.
Kursisterne opnår viden om mentorordninger set i lyset af eksklusion og inklusion mhp. at opnå konkrete færdigheder som mentor i undervisningssammenhænge i samspil med kollegaer og andre aktører omkring mentee.

Indhold

  • Introduktion til og arbejde med aktionslæring som redskab til praksisudvikling
  • Sammenhæng og baggrund for mentorindsats i uddannelsessammenhænge
  • Mentorens rolle og opgave
  • Magt og etik i mentorrelationen
  • Motivation og læreprocesser
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb