Kreativ tænkning og legende tilgange i undervisningen

Kursus

Legende børn lærer bedst! Få inspiration til at skabe undervisning med fokus på kreativ tænkning og legende tilgange, hvor eleverne eksperimenterer og leger sig til læring.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

På dette kursus bliver du introduceret til, hvordan man kan skabe legende, kreativ og varieret undervisning gennem legende tilgange.  
Undervisning hvor eleverne gennem leg og kreative processer udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, giver trivsel. Det handler om at skabe undervisning, hvor eleverne eksperimenterer, har handlemuligheder og er socialt involveret. Legende tilgange giver aktivt deltagende og begejstrede elever der oplever undervisningen som meningsfuld.

Legende tilgange til læring fordrer at vi også selv leger som fagpersoner. Derfor må du forvente at komme til at stifte bekendtskab med legende læring, korte oplæg, og masser af aktiviteter og øvelser som du afprøver og senere kan bruge direkte i undervisningen.

Udbytte

  • Viden om Playful learning og legende tilgange som pædagogisk redskab
  • Blive inspireret til legende tilgange og kreative processer
  • Afprøvning af øvelser og aktiviteter der kan omsættes til egen praksis
  • Hands-on udvikling af redskaber og ideer

Målgruppen

Lærere, pædagoger i skolen og konsulenter der er ønsker at udvide deres værktøjskasse, for at kunne undervise mere kreativt og i åbne processer via legende tilgange.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Morten Relster Pædagogisk konsulent i Innovation og Entreprenørskab
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb