Læseindsatsen i Odense Kommune

Kursus

At læse er stadig noget af det vigtigste, børn skal lære for at kunne begå sig i samfundet. Med Læseindsats i indskolingen i Odense Kommune vil medarbejderne få kendskab til redskaber og metoder til at hjælpe eleverne med at komme godt fra start med læsningen, så de kan udvikle sig til gode og sikre læsere.

Se datoer

Målgruppe

Alle børnehaveklasseledere, alle dansklærere på 1. årgang, læsevejledere samt en afdelingsleder fra alle folkeskolerne i Odense Kommune.
Mål Med afsæt i forskningsbaseret viden om forudsætninger for en god læseundervisning ud fra et balanceret læsesyn, skal de deltagende skoler afprøve, analysere og drøfte deres læseundervisning, og med udgangspunkt i det udvælger og tilrettelægger skolernes lokale læseindsatser, som implementeres fra skoleåret 2022/2023.

Organisering og indhold

Læseindsatsen er tilrettelagt med følgende aktiviteter:
Kickoff

  • 4 kursusdage
  • Praksisperioder mellem undervisningsgangene
  • Netværksmøder for læsevejlederne
  • Læringslaboratorier

En uddybende kursusbeskrivelse for de enkelte kursusdage samt datoer foreligge medio april måned.

 

Tid og sted

Alle aktiviteterne, med undtagelse at netværksmøderne for læsevejlederne, kommer til at foregå i tidsrummet kl. 12 - 16 på UCL, Niels Bohrs alle 1, 5230 Odense M.

Undervisere

  • Pia Mortensen, Underviser, Læreruddannelsen på Fyn, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Thomas Roed Heiden, Underviser, Læreruddannelsen på Fyn, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Louise Duus Skovbjerg, Pædagogisk konsulent, CFU, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Tilmelding

NB! Ved tilmelding er det vigtigt, at der under ”titel” angives, om medarbejderen er børnehaveklasseleder, 1. klasse lærer, vejleder eller afdelingsleder.

Thomas Roed Heiden Underviser
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Se datoer

Forløb