Leg, medbestemmelse og dannelse i SFO

Kursus

Vil du skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i SFO? Og vil du arbejde med fællesskaber, som giver børnene en følelse af medbestemmelse, ejerskab og ansvar?

 

Datoer og tilmeld

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan et blik for legende tilgange til SFO’ens aktiviteter kan skabe flere deltagelsesmuligheder, mere medbestemmelse og bidrage til at udvikle børnenes dannelse.

Lyt og leg dig til børns deltagelse i legefællesskaber.

Fagligt indhold

Forskning viser, at legende tilgange til SFOens gøremål kan øge børns og unges handlerum, oplevelse af glæde og samhørighed i fællesskaber og hermed udvide deres deltagelsesmuligheder.
På kurset ser vi nærmere på, hvordan pædagogisk personale i SFO i den daglige praksis kan arbejde med og samarbejde om legende, kropslige, fantasifulde, refleksive og skabende tilgange, som udvikler relationerne mellem børnene og skaber flere veje til personlig trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Udbytte

På kurset får du:

  • viden om legende tilgange til aktiviteter for og med børn i SFO, som skaber flere deltagelsesmuligheder, mere medbestemmelse og udvikler dannelse
  • indsigt i, hvordan voksnes positionering rundt om SFO-børnenes leg kan bidrage til deltagelse, medbestemmelse og dannelse
  • inspiration til at give det legende et kærligt skub i SFO´en ved at arbejde med en fælles forståelse for sanselige, kropslige og eksperimenterende tilgange
  • mulighed for at udforske leg i bred forstand - også den vilde leg på kanten, som kan give ilt og energi til kreativitet og skabende processer

Målgruppen:

Kurset er for dig, der arbejder som pædagog, skolepædagog eller pædagogmedhjælper i SFO.

Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb