Mad Aktion, Fødevarebevidsthed

Kursus

Mad Aktion – innovativ og gratis efteruddannelse til madkundskabslærere

Mad Aktion er en efteruddannelse til dig, der underviser i madkundskab på en folkeskole*, og som gerne vil blive endnu bedre til det!

Datoer og tilmeld

Formål

Måske synes du - som mange andre madkundskabslærere - at det er svært at koble teori og praksis i din undervisning? Det kan også være, du finder den eksperimenterende, problemorienterede og medbestemmende fagdidaktik, der knytter sig til valgfaget, udfordrende? Eller måske er du usikker på at føre dine madkundskabselever til prøve?

Alt det bliver du bedre til på Mad Aktion!

Indhold

Kurset er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb. Det betyder, at dele af kurset foregår i selve din undervisning, hvor du skal eksperimentere, afprøve og reflektere over egen undervisningspraksis. Derudover vil du møde din lokale landmand eller producent, og så skal du på Madfestival i Madkundskab.

Mad Aktion er en 1-årig efteruddannelse fordelt over syv kursusdage i løbet af et skoleår. Kurset udbydes hvert år over en treårig periode (2023-2026) med et nyt kompetenceområde i fokus hvert år.  Fokus på kompetenceområdet Madlavning er gennemgående for uddannelsen på alle tre år. I skoleåret 2024/25 er der derudover fokus på kompetenceområdet Fødevarebevidsthed.

Læs mere på www.madkulturen.dk/madaktion

Målgruppe

Kurset er særligt målrettet lærere, der underviser i madkundskab som valgfag i udskolingen, men alle madkundskabslærere ansat på en folkeskole er velkomne.

*Mad Aktion er støttet af Folkeskoledonationen fra A.P. Møller Fonden, og det er derfor en forudsætning for deltagelse, at man er ansat på en folkeskole. Vi har desværre ikke mulighed for at dispensere fra dette krav.

Kursusopbygning

Kurset består af 3 kursusdage, 2 webinarer samt 1 madfestivalsdag. Der vil være mulighed for en praktisk kursusdag med besøg af gæstelærer, lokalt på deltagernes egen skole en dag i ugerne 37-47.

Pris

Deltagelse er gratis.

 

Mad Aktion udvikles og gennemføres i samarbejde mellem Madkulturen og professionshøjskolerne KP, UCL, UCN, UCSYD, VIA UC og PH Absalon. I skoleåret 2024/25 udbydes Mad Aktion fire steder i landet.

Hanne Gregersen Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb