Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Kursus

Få inspiration til og viden om arbejdet med matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen.

Datoer og tilmeld

Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen.

Fagligt indhold

Hvordan kan du motivere og fremme de mindste elevernes matematiske opmærksomhed?

Som børnehaveklasseleder er du elevernes første formelle møde med matematikken, og du spiller en central rolle i, at det bliver begyndelsen på et godt og livslangt venskab.

Dette kursus sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger en undervisning, hvor eleverne udvikler deres matematiske opmærksomhed som en naturlig del af deres sprog og tænkning i øvrigt.

Du lærer, hvordan du kan stimulere elevernes lyst til matematik og til, allerede i børnehaveklassen, at forstå deres omverden gennem matematikken.

Du får gode idéer til aktiviteter, du kan anvende til at udvikle elevers matematiske opmærksomhed. Vi kommer f.eks. omkring, hvordan du kan udvikle elevernes matematisk begrebsverden gennem leg, spil, eksperimenter og dagligdagens rutiner.

Kurset er praksisnært, og undervisningen består af oplæg, øvelser, refleksioner og videndeling, hvor du inddrager erfaringer fra din egen undervisning.

Udbytte

  • Teoretisk viden om matematisk opmærksomhed og udvikling af et tidligt matematisk sprog
  • Redskaber til at stimulere elevernes lyst til matematik.
  • Masser af idéer til at arbejde med blandt andet talforståelse, regnestrategier, antalsbestemmelse og undersøgende tilgange til matematik.
  • En høj grad af kobling til din hverdag, da du inddrager dine egne erfaringer og undervisningsmaterialer som en integreret del af kurset.

Målgruppen:

Børnehaveklasseledere, skolepædagoger, eller matematiklærere, som underviser i børnehaveklassen i matematik. Kurset kan også være relevant for matematikvejledere, som ønsker at støtte arbejdet med matematisk opmærksomhed på skolen.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb