Meningsfuld danskundervisning på små hold i udskolingen

Kursus

Vi stiller skarpt på, hvordan danskundervisning på små hold kan styrke deltagelsesmulighederne og den faglige selvtillid hos læse-skriveudfordrede elever i udskolingen.

Datoer og tilmeld

Kvalitet i danskundervisningen på små hold med læse-skriveudfordrede elever.

Fagligt indhold 

En vej til et tryggere læringsmiljø, der skaber øgede deltagelsesmuligheder, motivation og faglighed hos eleverne kan være undervisning på små hold.  

På dette kursus arbejder vi med, hvordan man kan planlægge og organisere danskundervisningen på små hold, så den særligt kan bidrage til at skabe læringstryghed og motivation for at deltage aktivt. Samtidig har vi naturligvis fokus på, hvordan den holddelte danskundervisning, kan bidrage med centrale danskfaglige kompetencer indenfor de fire kompetenceområder læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. På kurset lægger vi dog hovedvægten på aktiviteter inden for læseudvikling og skriveudvikling. 

Udbytte 

Kurset giver dig viden om: 

  • Rammesætning af danskundervisning på små hold 
  • Målgrupper for holdundervisning 
  • God og motiverende undervisning af læseudfordrede elever 
  • God og motiverende undervisning af skriveudfordrede elever 
  • Målsætning og evaluering af holdundervisning 

Målgruppen  

Dansklærere, læsevejledere og danskvejledere med interesse for danskundervisning på små hold i ungemiljøet. 

Er du ikke i målgruppen?  

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere. 

Forplejning 

Kurset er inkl. forplejning.

Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb