Meningsfuld og fællesskabende skole gennem projekt- og problembaseret undervisning.

Kursus

Projekt- og ProblemBaseret Læring - PBL er en didaktik der skaber øget deltagelsesmuligheder.
På kurset bliver du introduceret til PBL, ligesom du får konkrete skabeloner, øvelser og inspiration til læremidler.

Datoer og tilmeld

Fællesskabende didaktikker

Fagligt indhold

Motivation og meningsfuld er afgørende for elevens tilknytning til skolen. Vi tager afsæt i forskning og viden om elevens deltagelsesmuligheder gennem projekt- og problembaseret undervisning.

Vi starter fra bunden med PBL, lige fra den grundlæggende teori til konkrete læremidler i praksis. Kurset er hands-on hvor vi afprøver konkrete redskaber og ser på hvordan man med små greb, kan skabe anderledes undervisning, der inddrager eleverne og gør dem til didaktiske meddesignere.

Vi skal blive klogere på PBL i fællesskab og der er plads til dialog, praksisafprøvning og tilpasning til egen undervisning. Du behøver ingen erfaring med PBL.

Udbytte

  • Få en introduktion til PBL og viden og erfaring med PBL i praksis
  • Afprøv konkrete læremidler, redskaber og tilgange, og få ideer til at integrere PBL i din daglige undervisning
  • Tid til at forberede sig i teams og selvstændigt

Målgruppen

Lærere der er ønsker at komme i gang med projekt- og problembaseret læring eller er nysgerrige på at undervise på nye måder.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Morten Relster Pædagogisk konsulent i Innovation og Entreprenørskab
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb