Neuropædagogik og Mentalisering

Kursus

Få konkret øvelse i, og redskaber til, at arbejde med mentalisering i din praksis - og viden om hvordan neuropædagogik og neuropsykologi kan kvalificere dine metoder, didaktik og/eller pædagogik.

Datoer og tilmeld

Ønsker du mere viden om koblingen mellem hjernen, tanker, følelser og handlinger?

Vil du vide mere om hvordan du kan arbejde med mentalisering? Og er du nysgerrig på, hvordan du kan få denne anvende denne viden i samspil med de børn, unge eller voksne, som du møder i din professionelle praksis? Hvis ja, så er dette kursus måske noget for dig.

UCL tilbyder et praksisorienteret kursus, der strækker sig over tre dage, med fokus på neuropædagogik, neuropsykologi og mentalisering.

Ved at deltage får du mulighed for at lære hvordan du kan arbejde med mentalisering ud fra en neuropsykologisk og neuropædagogisk tilgang.

Fagligt indhold

Neuropædagogiske tankegang og tilgang herunder viden om hjernens funktioner, neuropsykologi og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør.

Grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber
Mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne.

Udbytte

Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang herunder viden om hjernens funktioner, neuropsykologi og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør
Mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne.

Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd, som barnet/den unge/borgeren udviser.

Målgruppen:

Kurset henvender sig til alle fagprofessionelle der arbejder med børn, unge eller voksne

Lykke Mie Riis Mau Underviser
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb