Ordblinde elever i matematik - hvad gør du?

Kursus

Få inspiration til hvordan du kan støtte dine ordblinde elever i matematik.

Datoer og tilmeld

Ordblinde elever i matematik - hvad gør du?

Fagligt indhold

Flere elever med ordblindhed oplever ofte også vanskeligheder i matematik og set i lyset af, at alle matematiklærere må formodes at møde elever med ordblindhed i undervisningen, så er det vigtigt at man som matematiklærer har redskaberne til at hjælpe disse elever.

I 22/23 var det 13% af 9. klasseeleverne, som havde ordblindhed iflg. EMU, og iflg. Egmontrapporten 2018 får ordblinde elever ofte lavere karakterer til de afsluttende prøver i matematik. Gode færdigheder i matematik er – på samme måde som læsefærdigheder – af stor betydning for børn og unges senere mulighed for succes i uddannelse, job og dagligdags situationer i det hele taget. Det er derfor vigtigt, at matematiklærere har indsigt i ordblinde elevers udfordringer og de muligheder, der findes, for at støtte deres faglige udvikling i matematik.

Det er desværre de færreste matematiklærere, som er uddannet til at arbejde med de særlige udfordringer som elever med ordblindhed kan opleve i faget. Dette kan du få redskaber til på dette kursus.

Med udgangspunkt i otte fokuspunkter til matematiklæreren fra min bachelor “Et indblik i ordblindes mulige udfordringer i matematik”, og min egen erfaring med undervisning i matematik samt mit nuværende studie i matematikdidaktik, bliver du under dette kursus rustet til at give eleverne med ordblindhed bedre mulighed for at lære matematik.

Forskningen og mit eget bachelorprojekt peger på, at mange områder kan have indflydelse på ordblinde elevers udfordringer i matematik. Herunder: arbejdshukommelse, automatisering, sproglige vanskeligheder i matematik, fonologi, motivation, narrativer, tempo/stress, angst/selvværd og social arv. Det er ikke mangel på intelligens eller vilje hos eleverne, der gør, at de er i matematikvanskeligheder.

En tilgang med fokus på otte tiltag i undervisningen, kan være med til at give alle elever et bedre grundlag for at lære matematik.

Udbytte

På kurset får du:

  • Viden om ordblindhed
  • Indsigt i ordblinde elevers mulige udfordringer i matematikundervisningen
  • Forskellige værktøjer til arbejdet med ordblinde elever i matematik
  • Konkrete forslag til undervisning, som kan betegnes som ordblindevenlig undervisning.

Målgruppen:

Matematiklærere, som underviser i 4.-10. klasse og matematikvejledere, samt lærere med støttefunktion i matematik.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb