Pædagoguddannelsens Praktikvejlederkursus

Kursus

Praktikstederne har gennem de seneste år fået et kraftigt øget uddannelsesansvar.

Dette uddannelsesansvar indebærer varetagelsen af forskellige funktioner, og disse uddelegerer praktikstedets ledelse typisk til en eller flere af de faste pædagoger.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Kurserne vil handle om:

 • Orientering om praktikken i uddannelsen
 • Samarbejdet mellem institutionerne og seminariet
 • Lov, bekendtgørelse og institutionernes uddannelsesmæssige for pligtigelser
 • Uddannelsens mål, opbygning og indhold
 • Læringsprocesser: Selv at lære – at hjælpe andre til at lære
 • Progression i de tre praktikker – i den studerendes sko
 • Kerneproblemstillinger i praktikken
 • Udfordringer i tilknytning til vejledningen
 • Træk ved den gode vejledning – og den mislykkede
 • Kunsten at se de næste skridt (forhold mellem helhed og detalje).

Udbytte

Målet er at videreudvikle dine kvalifikationer i forhold til at varetage praktikuddannelsen, sådan som den er fastsat i bekendtgørelsen: 

 • at forstærke samarbejdet mellem professionshøjskolen og praktikstederne
 • at styrke sammenhængen mellem de studerendes uddannelse på professionshøjskolen og de studerendes uddannelse på praktikstederne.
Ole Tophøj Bork Underviser
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb