Psykologisk Tryghed

Kursus

Tryghed opstår når du har tillid til dem, du er sammen med. Psykologisk tryghed indvirker på vores motivation, læring og lyst til at bidrage. I kurset kan du få indblik i og redskaber til, hvordan du som underviser og som kollega, kan skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Psykologisk tryghed er en forudsætning for øget aktivt deltagelse i læringsaktiviteter i alle typer af læringsfællesskaber. Både i undervisningssammenhænge og i teamsamarbejdet.

På dette kursus får du viden om psykologisk tryghed som et grundlæggende, menneskeligt behov, der må opfyldes for at børn og unge kan lære og udvikle sig, samt værktøjer i at skabe tillid og psykologisk tryghed der kan bidrage til et inkluderende læringsmiljø.

Kurset giver dig indblik i:

  • Nyeste forskning i hvad der skal til for at opbygge tillid, psykologisk tryghed og et inkluderende læringsmiljø. 
  • En bedre forståelse for hvad der skaber tillid og psykologisk tryghed på din arbejdsplads og i din praksis
  • Kendskab til forskellige metoder til at opbygge større psykologisk tryghed
  • Erfaring med praktiske tilgange og værktøjer
  • Større selvindsigt i hvordan din egen adfærd påvirker psykologisk tryghed i din praksis

Målgruppen

Kurset retter sig både mod ledere, lærer og pædagoger der er interesseret i hvordan vi skaber en tryg praksis hvor alle har mulighed for at lære og udvikle sig.

Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb