Science i skole og SFO i Odense Kommune

Kursus

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Målgruppe:

Pædagoger i indskoling og SFO-regi i Odense Kommune

Omfang

Kurset er på 25 timer fordelt på 7 gange. Kursusdagene finder sted 8.30-12 på rullende ugedage. Mellem kursusdagene arbejder deltagerne med afprøvninger i deres praksis. Undervisningen er i tidsrummet kl. 8.30 – 12.Kurset gennemføres i tre rul – et i hver region.

Undervisere

Undervisere fra pædagog- og læreruddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Indhold og form

Med indførelsen af den styrkede pædagogiske læreplan blev science-begrebet introduceret på dagtilbuds- og SFO-området. Science knytter sig desuden stærkt til matematik og natur og teknologi i indskolingen. I alle kontekster handler det om at bidrage til udviklingen af en naturvidenskabelig dannelse. Her er der fokus på en begyndende forståelse for naturfænomener og begreber – hvor det eksperimenterende, undersøgende og nysgerrigheden står centralt.
På kursusforløbet vil der være fokus på STEM, der er et akronym for Science, Technology, Engineering & Mathematics. Vi vil arbejde undersøgende, legende og dialogisk med inddragelse af digitale værktøjer for at få inspiration til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb, der giver børnene en begyndende forståelse for naturvidenskabelige fænomener og begreber, matematisk opmærksomhed samt teknologi.
Vi vil arbejde med, hvorledes det pædagogiske personale kan tage udgangspunkt i børnenes legende tilgang og nysgerrighed omkring naturfaglige fænomener og begreber og samtidig være undersøgende sammen med børnene og stilladsere barnet i den undersøgende tilgang ved at eksperimentere med hypotesedannelser, konstruktioner og mod til at fejle - alt sammen gunstigt for børns læreproces inden for STEM.

Kursusforløbets mål er at vi:

  • •tager afsæt i børns perspektiv, børns spørgsmål og aktive deltagelse i en fælles undersøgende praksis
  • har viden om science, teknologi, ingeniørskab og matematisk opmærksomhed
  • har indsigt i hvordan legende tilgange kan indgå i pædagogiske forløb i skole og SFO

Mellem kursusdagene arbejder deltagerne med afprøvninger i deres praksis, som er inspireret af kursusdagene.
Der vil til de enkelte kursusdage være lidt forberedelse i form af at læse en kortere tekst, høre en podcast etc.

Hanne Gregersen Kursussekretær
Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb