Sikker i naturfag! - sikkerhedskursus

Kursus

Laboratoriekurset lever op til arbejdsmiljølovens regler og giver dig mulighed for at begå dig sikkert i naturfagslokalerne. Materialet er lige til at bruge med elever.

Se datoer

Faglig indhold

På kurset får du kendskab til gældende bestemmelser og retningslinjer. Du bliver klædt på til en tidssvarende laboratorieundervisning med gennemgang af forsøg i praksis samt viden om de nyeste bestemmelser, mærkningsregler og regler for elevdeltagelse.

Udbytte

Kurset veksler mellem gennemgang af gældende bestemmelser vedrørende laboratoriesikkerhed, faglig teori samt dine egne eksperimenter med udvalgte forsøg. Der trækkes på indhold fra alle områder i naturfagene, hvor det er oplagt at inddrage laboratoriearbejde. På kurset får du indsigt i følgende områder:

 • Sikkerhedsudstyr i laboratoriet
 • Fremstilling og brug af arbejdspladsanvisninger
 • Glasudstyr og -forarbejdning
 • Opbevaring, mærkning og håndtering af kemikalier
 • Risikomomenter ved særlige forsøg
 • Anvendelse af trykflasker
 • El og sikkerhed
 • Ioniserende kilder, lys og stråling
 • Arbejdet med biologiske agenser (blod, spyt organer til dissektion mm.)
 • Mikrobiologi
 • Levende dyr
 • Menneskets fysiologi
 • Mikroskopering

Målgruppen

Kurset henvender sig til lærere, der underviser i fysik/kemi og biologi, og som har brug for opdatering af deres viden om sikkerhed i undervisningen. Naturfagslærere herunder også geografilærere, der samarbejder om naturfag og naturfagsprøven i 7. – 9. klasse kan også med fordel deltage. Det samme gælder natur/teknologilærere, som underviser i laboratoriet.

Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb