Skrivning i dansk og matematik

Kursus

Gode skrivegreb i to af skolens fag.

Datoer og tilmeld

Skrivegreb i dansk og matematik.

Fagligt indhold

Lyder det mærkeligt med gode skrivegreb i både dansk- og matematikundervisningen? Det er slet ikke så mærkeligt at arbejde med skrivning i de to fag, når eleverne skal støttes i at lære og fordybe sig i henholdsvis dansk og matematik. Vi ved fra forskningen, at skrivning er en mulighed for fordybelse og dermed en vej til at aktivere dybdelæringen.

Kurset indledes med en fælles del om skrivning i dansk og matematik. Herefter deler vi op og fordyber os i konkrete skriveaktiviteter i henholdsvis dansk og matematik.

Undervejs fordyber vi os i:

  • Gode skrivestrategier for de mellemste elever.
  • Skriveøvelser, hvor eleverne skriver til sig selv med det formål at udvikle viden, forståelse og styrke sprogtilegnelsen.
  • Skriveøvelser, hvor eleverne fagspecifikt skriver til en læser.
  • Gode rammer for fordybelse i skriveundervisningen, fx samskrivning og feedback.
  • Inspiration til forskellige teksttyper i fagene.

Udbytte

Du går hjem med inspiration til en dansk- og matematikundervisning, hvor eleverne uagtet faglige forudsætninger udvikler sig med støtte fra skrivning i kortere og længere skriveprocesser.

Målgruppen:

Dansk- og matematiklærere i 4.-6. klasse og læsevejledere og matematikvejledere.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb