Stationsundervisning i matematikundervisningen

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan bruge stationsundervisning i din matematikundervisning.

Datoer og tilmeld

Få ideer til at bruge stationsundervisning i matematikundervisningen.

Fagligt indhold

I stationsundervisning bliver eleverne inddelt i mindre grupper, der arbejder med forskellige aktiviteter i matematikundervisningen.

På kurset vil vi komme med bud på, hvordan du kan integrere stationsundervisning i dine matematikklasser så du tilgodeser forskellige formål, og hvordan stationsundervisningen kan skabe grundlag for differentiering og variation i undervisningen.

Som en del af kurset vil vi udfolde forskellige tilgange til og formål med stationsundervisning, og i forlængelse heraf vil vi afprøve aktiviteter, der understøtter disse tilgange. Udover aktiviteterne vil vi også dykke ned i, hvordan man kan strukturere stationerne og indtænke ens rolle som lærer, så stationsundervisningen bliver mest frugtbar såvel fagligt som pædagogisk.

Undervejs vil vi desuden belyse de forskellige praktiske forhold, der skal være på plads for at kunne få stationsundervisningen til at fungere i praksis.

Udbytte

  • Du vil få viden om forskellige tilgange til stationsundervisning.
  • Du vil få inspiration til konkrete aktiviteter og måder at strukturere stationsundervisning på.
  • Du vil blive klædt på til at spotte potentialer og faldgruber ved stationsundervisning og forskellige tilgange til denne.

Målgruppen:

Lærere fra 0. – 6. klasse og matematikvejledere.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb