Talende bøger - og læsere med mange medier

Kursus

Hvordan kan lydformater styrke børn og unges læseinteresse og -kultur i 4.-10. klasse?

Datoer og tilmeld

Talende bøger – og læsere med mange medier

Fagligt indhold

Kurset er et samarbejde mellem Ayoe Quist Henkel, Anette Vestergaard Søberg og Marie Elmegaard og sætter fokus på auditive tekster i ungemiljøets danskundervisning. Vi zoomer ind på det efterhånden store tekstlandskab af podcast, lydfortællinger og lydbøger og inspirerer til didaktiske greb, der kan understøtte elevernes oplevelse og undersøgelse af auditive tekster.

Udbytte

  • Indledende oplæg af Ayoe Quist Henkel om talende bøger og læsere med mange medier.
  • Ideer til auditive tekster, der får dine elever til at slå ørerne ud, ved Anette Vestergaard Søberg og Marie Elmegaard. F.eks. podcast, lydfortællinger og lydbøger i CFU’s Udlånssamling.
  • Didaktiske greb, der styrker dine elevernes oplevelse og undersøgelse af auditive tekster.
  • Drøftelser med andre dansklærere om auditive teksters potentiale i danskundervisningen.

Målgruppen:

Dansklærere i 4.-10. klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb