Trivsel og ungefællesskaber i udskolingen

Kursus

Kurset tilbyder den nyeste viden inden for unge og mistrivsel, og hvordan I kan samarbejde om at skabe trivsel gennem deltagelse i læringsfællesskaber i udskolingen.

Datoer og tilmeld

Du lærer at udforske unges perspektiver og arbejde med unges deltagelsesmuligheder.

Fagligt indhold

På kurset kommer vi til at arbejde med forståelser af mistrivselsproblematikker ud fra unges egne perspektiver. Vi sætter forskningsviden i spil med konkrete måder at arbejde med unges adgang til læringsfællesskaber og deltagelsesmuligheder i udskolingen i samarbejde med andre professionelle. Det betyder at vi arbejder med:

  • Mistrivselsproblematikke
  • Ungeperspektiver
  • Deltagelse i læringsfællesskaber

Undervisningen gennemføres af Gry Tybjerg, lærer, lektor, ph.d., og den bygger på hendes nyeste forskning i unges perspektiver på betingelser i udskolingen og mistrivselsproblematikker.

Udbytte

Du bliver i stand til at anvende ny viden om unge og mistrivsel og tilegner dig nye pædagogiske handlemuligheder til at udforske unges perspektiver og samarbejde om at skabe deltagelsesmuligheder i udskolingens læringsfællesskaber.

Målgruppen:

Kurset er for dig, der arbejder med unge i udskolingen eller andre ungemiljøer hvad enten du er lærer, pædagog eller læringsvejleder

Gry Marie Tybjerg Lektor, ph.d. Anvendt Velfærdsforskning
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb