Undersøgende grammatikundervisning i udskolingen

Kursus

Skab flere veje i din grammatikundervisning i 7.-10. klasse.

Datoer og tilmeld

Få greb om grammatikken i sammenhæng med de tekster, eleverne læser og skriver.

Fagligt indhold

Kurset, Flere veje i grammatikundervisningen, smider ikke diktater og træningsopgaver på porten. Derimod sætter kurset fokus på at balancere en traditionel og funktionel tænkning om grammatik.

Èn af flere veje er kontekstorienteret grammatik. Kontekstorienteret grammatikundervisning er et stærkt bud på en moderne grammatikundervisning med elevernes tekstproduktioner i centrum ud fra et kommunikativt tilegnelsessyn.

Udbytte

  • alternative ideer til grammatikundervisningen.
  • inspiration til, hvordan elevens tekstproduktion og undersøgelse af sproglige fænomener kan gå hånd i hånd.
  • drøftelser med andre dansklærere om indhold og metode, når grammatikundervisningen finder nye veje.
  • vejledning i og tid til at planlægge et lille grammatikforløb målrettet din klasse.

Målgruppen:

Dansklærere i 7. - 10. klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the og kage.

Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb