Undersøgende matematikundervisning 1. - 10. klasse

Kursus

Få inspiration til, hvordan og hvorfor du med fordel kan lade dine elever arbejde undersøgende i din matematikundervisning.

Datoer og tilmeld

Bliv klædt på til at arbejde med undersøgende matematik

Fagligt indhold

På dette kursus bliver du klogere på det at arbejde undersøgende og eksperimenterende i matematikundervisningen. Der er mange gode grunde til at kaste sig over den undersøgende arbejdsform, fx elevernes motivation, dybdelæring, forankring mm. Eleverne kan have oplevelsen af, at matematik er sjovt og vedkommende, og de kan bedre huske de faglige pointer på et senere tidspunkt og i andre situationer.

På dette kursus vil du blive klædt på til at arbejde med fokus på undersøgende matematikundervisning. Du vil få didaktiske greb, og du vil selv møde en række undersøgelser og arbejde med, hvordan centrale matematiske begreber og faglige pointer kan komme i spil via undersøgelser og fælles dialog.

Kurset ligger i slutningen af skoleåret 2024-2025, så det er oplagt at tage de materialer med, du påtænker at bruge i skoleåret 2025-2026 med henblik på begyndende planlægning og fokus for det skoleår.

Der vil være fokus på dialogisk undervisning og det at organisere en klasserumsdialog. Kurset strækker sig over to dage.

Udbytte

Du vil få indblik i relevante metoder og didaktiske greb i en undersøgende matematikundervisning. Du vil desuden få redskaber til at arbejde med et dialogisk fokus i dit klasserum.

Du vil blive præsenteret for en række aktiviteter og ideer til at arbejde undersøgende og eksperimenterende, og du vil skulle arbejde med planlægning af din egen undervisningspraksis.

Målgruppen:

Lærere, der underviser i matematik fra 1. til 10. klasse.
Matematikvejledere


Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning
Kurset er inkl. forplejning.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb