Videnskabsteori og metodekursus

Kursus

Er du ikke så studievant, eller er din uddannelse af ældre dato?
Så anbefaler vi dig at tage metodekurset i starten af din uddannelse.

Datoer og tilmeld

Målgruppe

Studerende på diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori og metode.

Desuden er kurset et tilbud til de studerende, der ønsker at opdatere deres viden på området, f.eks. hvor studierne ligger langt tilbage.

Formål

At give studerende indsigt i grundlæggende teorier, retninger og begreber inden for videnskabsteori og metode.

Denne indsigt skal gøre de studerende i stand til lettere at tilegne sig og reflektere over den teoretiske og praktiske viden, de præsenteres for i uddannelsens øvrige moduler.

Desuden er formålet at udvikle og opdatere evnen til skriftligt at udarbejde velstrukturerede og velargumenterede opgaver.

Endelig skal evnen til at tilrettelægge og gennemføre empiriske undersøgelser udvikles.

Indhold

Metodekurset kvalificerer dig til at vurdere videnskabelige data og undersøgelser, og giver dig værktøjer til skrivning af eksamensopgaver.

Vi arbejder med:

  • videnskabsteori, paradigmer og metodesynsvinkler
  • forklaringsmodeller, herunder forklaring, forståelse og fortælling
  • paradigmers og forklaringsmodellers konsekvenser for syn på organisationer, beslutninger, lederskab og samfundsudvikling
  • rapport- og opgaveskrivning
  • problemformulering
  • anvendelse af teori
  • planlægning af undersøgelser herunder valg af undersøgelsesdesign
  • dataindsamlingsteknikker, herunder kvalitative og kvantitative metoder.
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Datoer og tilmeld

Forløb