Vurdering og redidaktisering af læremidler

Kursus

Det systematiske arbejde i PLC med at styrke vejledningen i valg og brug af læremidler er med til at skabe fælles forståelser og retning for undervisningen, pædagogisk praksis og aktuelle indsatser.

Datoer og tilmeld

Hvordan vælger du læremidler til undervisningen?

Fagligt indhold

Læremidler spiller en central rolle i skolens undervisning. I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre står, at PLC ”skal skabe overblik over og vejlede i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler”.

Vi tager udgangspunkt i læremidler fra CFU’s samling samt eventuelt medbragte læremidler for at:

  • Diskutere hvordan PLC kan vejlede og skabe drøftelser om læremidler på skolen eller i kommunen med fokus på fælles fodslaw og kapacitetsopbygning
  • Undersøge, hvordan vejlederes og ressourcepersoners rolle med at styrke et fælles sprog omkring læremidler kan gribes an i praksis gennem vurdering og redidaktisering
  • Undersøge forskellige typer af læremidler gennem deres materialitet og multimodalitet

Eftermiddagen veksler mellem små oplæg og praktisk arbejde 

Udbytte

  • Konkrete og praksisnære ideer til at vurdere læremidler med fokus på materialitet og multimodalitet
  • Viden om og ideer til fælles sprog om læremidler
  • Egen tid til redidaktisering og udvikling af læremidler

Målgruppen:

Kurset er for dig, der er vejleder, ressourceperson, leder, konsulent og lærer tilknyttet det pædagogiske læringscenter

 

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning
Kurset er inkl. forplejning.

Bettina Skov Halskov Pædagogisk Konsulent for Pædagogisk Læringscenter
Charlotte Rasmussen Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb