Webudvikling og frontend programmering

Kursus

Ønsker du viden og redskaber til at opbygge og style en hjemmeside? Så er denne fagpakke noget for dig.

Datoer og tilmeld

Webudvikling og frontend programmering

Fagligt indhold

Dette uddannelsesforløb er til dig, der ønsker at lære, hvordan du opbygger en hjemmeside og derefter skaber interaktive brugerflader. Forløbet starter med at give dig de grundlæggende kompetencer til at opbygge hjemmesider, hvorefter du lærer om mere avancerede teknikker og muligheder. Du kommer godt i gang med at lave frontend af hjemmesider. Frontend er det, brugeren ser og det, der sælger dit budskab. Du lærer om god opbygning og strukturering af siden, teknikker til at animere og på anden måde gøre den mere interaktiv og tiltrækkende at benytte.

Opbygning

Forløbet er opbygget af to moduler fra akademiuddannelsen i Informationsteknologi.

- Webudvikling

- Frontend programmering

Forløbet udgør i alt 10 ECTS-point, hvor hvert modul vægter 5 ECTS-point. De to moduler læses efter hinanden og afsluttes med et samlet projekt.

Forløb og udbytte

Dette er ikke en fuld uddannelse, men et supplerende uddannelsesforløb, der er til for at give dig kompetencer inden for opbygning og design af websider. Først gennemgår vi, hvordan man giver en hjemmeside struktur i ”Webudvikling”. Faget klæder dig på til at kunne varetage grundlæggende udvikling og produktion af websites. Derefter lærer du at style den og lave interaktive brugerflader i ”Frontend programmering” med JavaScript og afledte teknologier. Efter fagpakken vil du være i stand til at varetage avanceret udvikling og produktion af websites og webapplikationer.

Efter endt forløb kan du anvende aktuelle frontend-teknologier og –miljøer til at udvikle og validere brugergrænseflader. Desuden kan du ud fra en systematisk tilgang indgå i et tværfagligt team omkring webudvikling. 

Du får kompetencer til at:

- strukturere indhold i browseren og webapplikationer

- strukturere indhold i en webapplikation

- opsætte et komplekst indhold i browseren (layout)

- udvikle web-frontend-programmer, der kan foretage avanceret kommunikation med backend via scripts

- håndtere avanceret udvikling og produktion af websites og webapplikationer

Niveau

Forløbet hører under Akademiuddannelsen i Informationsteknologi.

Målgruppe

Forløbet er til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med webudvikling med udgangspunkt i HTML og CSS. Det er også til dig, der særligt gerne vil arbejde med frontend programmering.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb