Et praksissprog for leg

Hvordan begrunder pædagoger betydningen af børns leg i pædagogisk praksis?

Deltag i en national spørgeskemaundersøgelse

Forskningsprojektet ”Et praksissprog for leg” er støttet af BUPL’s forskningspulje og undersøger pædagogers forståelser af og sprog for leg. Formålet med projektet er at afdække, hvordan daginstitutionspædagoger argumenterer for og begrunder betydningen af børns leg med henblik på at fremme en legende, pædagogisk praksis for alle børn. Projektet baserer sig på videoobservationer, video-funderede samtaler med pædagoger i to pædagogcirkler og en spørgeskemaundersøgelse. Projektet foregår i perioden januar 2020 til maj 2021.

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen

For at tilvejebringe valid viden om pædagogers sprog for leg, er det af afgørende betydning, at vi kan rekruttere et bredt udvalg af danske pædagoger, som vil deltage i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Spørgeskemaundersøgelsen henvender sig til alle uddannede pædagoger som er ansat i en dansk daginstitution og gennemføres i august og september 2020. Deltagelse består af udfyldelse af et elektronisk spørgeskema som findes her: Spørgeskemaundersøgelse

Besvarelse af spørgeskemaet vil tage 10-15 minutter. Vi beder ikke om personhenførbare informationer. Ligesom ingen resultater eller rapporter fra undersøgelsen vil kunne føres tilbage til de deltagende pædagoger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte os via e-mail på praksisleg@ucl.dk.

Christina Haandbæk Schmidt Forsker, ph.d.
Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.