Et praksissprog for leg

Hvordan begrunder pædagoger betydningen af børns leg i pædagogisk praksis?

Deltag i en national spørgeskemaundersøgelse

Forskningsprojektet ”Et praksissprog for leg” er støttet af BUPL’s forskningsfond og undersøge pædagogers forståelser af og sprog for leg. Formålet med projektet er at afdække, hvordan daginstitutionspædagoger argumenterer for og begrunder betydningen af børns leg med henblik på at fremme en legende, pædagogisk praksis for alle børn. Projektet baserer sig på videoobservationer, video-funderede samtaler med pædagoger i to pædagogcirkler og en spørgeskemaundersøgelse. Projektet foregår i perioden januar 2020 til maj 2021.

Deltag i undersøgelsen som daginstitution

For at tilvejebringe valid viden om pædagogers sprog for leg, er det af afgørende betydning, at vi kan rekruttere et bredt udvalg af danske daginstitutioner, – både kommunale, private og selvejende – s om vil deltage i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Spørgeskemaundersøgelsen henvender sig til alle pædagoger ansat i en dansk daginstitution og gennemføres i august 2020. Deltagelse består af udfyldelse af et elektronisk spørgeskema som fremsendes med et personunikt link d. 10 august. Besvarelser af spørgeskemaet vil tage ca. ti minutter.

Både ledere og pædagoger kan tilmelde deres daginstitution ved at udfylde et skema med oplysninger om daginstitutionen og e-mails på pædagogerne, så vi kan invitere dem til undersøgelsen i august.

Tilmeldingen foregår her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RJNCD2D6U6CJ 

Vi beder ikke om personhenførbare informationer. Ligesom ingen resultater eller rapporter fra undersøgelsen vil kunne føres tilbage til medarbejdere blandt det pædagogiske personale, dagtilbudsledere, dagtilbud eller kommuner.

Tilbagemelding til daginstitutionerne

Når resultaterne fra undersøgelsen bliver offentliggjort, vil de deltagende daginstitutioner få tilsendt rapporten fra undersøgelsen, som tak for deres betydningsfulde bidrag. Rapporten, der vil give indsigt i danske pædagogers opfattelser og praksis i forhold til leg og legens betydning, er planlagt til at udkomme i foråret 2021.

Vind et oplæg om leg

De daginstitutioner, der deltager i undersøgelsen, kan vinde et oplæg om resultaterne af forskningsprojektet ved projektets to forskere, Christina Haandbæk Schmidt og Malene Slott Nielsen. For at få et lod i puljen skal alle pædagoger i den tilmeldte daginstitution udfylde spørgeskemaet. Der bliver trukket lod blandt deltagerne, når undersøgelsen er afsluttet, og den vindende institution vil blive kontaktet af forskerne for videre aftaler.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte os via e-mail på praksisleg@ucl.dk.

Christina Haandbæk Schmidt Forsker, ph.d.
Malene Slott Nielsen Konsulent