Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Afdelingen er en integreret del af uddannelsesområdet Pædagogik og Samfund og rummer bl.a. Center for Anvendt Skoleforskning.

Fokuspunkter for den anvendte forskning

Afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er kendetegnet ved at arbejde tæt sammen med skoler, daginstitutioner og pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund arbejder med en bred vifte af pædagogiske og didaktiske problemstillinger med særligt fokus på:

 • Læremidler, læreplaner og teknologi
 • Mad, krop og bevægelse
 • Digitalisering, dannelse og kritisk tænkning
 • Leg, kreativitet og deltagelsesmuligheder
 • Projektdidaktik og undersøgende undervisningsformer
 • Sundhedsfremme i pædagogisk praksis
 • Smag og æstetiske virksomhedsformer
 • Medborgerskab og demokratisk dannelse
 • Teknologiforståelse, læse- og medievaner
 • Læsning, skrivning og multimodal produktion

Fem principper for anvendt forskning

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund arbejder ud fra fem grundlæggende etiske principper:

1. Praksisperspektiv
Den anvendte forskning sigter mod at udvikle deltagernes muligheder for at handle selvstændigt og professionelt med respekt for andre.

Lærere og elever, pædagoger og børn, vejledere og ledere, forskere og konsulenter samarbejder i praksis med fokus på professionalisering, handlemulig­heder og myndiggørelse, så alle kan deltage aktivt, få ejerskab og være med til at gøre pædagogiske tiltag og indsatser relevante og bæredygtige.

2. Empirisk nysgerrighed
Den anvendte forskning forholder sig nysgerrigt og empirisk undersøgende til praksis og bidrager med en kritisk-konstruktiv forståelse, der anskuer konkrete dilemmaer og problemstillinger fra flere perspektiver.

3. Metodisk mangfoldighed
Den anvendte forskning anvender og kombinerer forskellige forskningsmetoder, både kvalitative og kvantitative, på en åben og ikke-dogmatisk måde, der er afstemt med den praksis og de problem­stillinger, som er genstand for den anvendte forskning.

4. Konkrete omdrejningspunkter
Den anvendte forskning forpligter sig på at bringe konkrete artefakter og indsatser med mad, krop, bevægelse, læreplaner, læremidler eller andre former for teknologi i spil med henblik på at gøre en relevant og anskuelig forskel i praksis.

5. Helhedsorienteret tilgang
Den anvendte forskning er helhedsorienteret, tager den lokale og specifikke kontekst alvorligt og medtænker praksisviden, der har betydning for virkning i et bredt perspektiv, dvs. for hvem virker det, hvordan og under hvilke omstændigheder.

Hovedsæde for nationale og internationale forskningssamarbejder

Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund er hovedsæde for en række kendte forskningscentre og deltager desuden i forskningssamarbejder med international rækkevidde:

 • CAS – Center for Anvendt Skoleforskning
 • Læremiddel.dk – Nationalt videncenter for læremidler
 • NVFS – Nationalt videncenter for de frie skoler
 • FIIBL – Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring
 • LSUL – Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, docent
Tina Danielsen
Tina Danielsen Sekretær
Kasper Duus
Kasper Duus Kommunikationskonsulent
Trine Ellegaard
Trine Ellegaard Kommunikationskonsulent
Eva Rymann
Eva Rymann Kommunikationskonsulent

Programmer

Teknologi og fagdidaktik

Forskningsprogrammet Teknologi og fagdidaktik forsker i udvikling af fag, fagdidaktik og undervisning. Programmet har et særligt fokus på teknologiens betydning for praksisudvikling.

Teknologi undersøges både som redskab, indhold og vilkår i en tid, hvor digitaliseringen er med til at ændre rammer og betingelser for den pædagogiske praksis.

Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, docent

Almen didaktik og pædagogik

Forskningsprogrammet Almen didaktik og pædagogik omfatter forskning i pædagogisk og didaktisk praksis på tværs af faglige discipliner, institutioner og aldersgrupper.

Programmets særlige fokus er almene problemstillinger så om projektorienteret undervisning, leg, mad, bevægelse og beslægtede fænomener i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Disse didaktiske og pædagogiske forskningsinteresser undersøges tillige i relation til organisatorisk udvikling af skoler og daginstitutioner.

Stefan Ting Graf
Stefan Ting Graf Programleder, ph.d.

Forskere

Teknologi og fagdidaktik

Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, docent
Marie Falkesgaard Slot
Marie Falkesgaard Slot Forsker, ph.d.
Stig Toke Gissel
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
Louis Køhrsen
Louis Køhrsen Forskningsassistent
Lena Lønfeldt Weiglin
Lena Lønfeldt Weiglin Forskningsassistent

Almen didaktik og pædagogik

Stefan Ting Graf
Stefan Ting Graf Programleder, ph.d.
Christina Haandbæk Schmidt
Christina Haandbæk Schmidt Forsker, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Forskningsmedarbejder
Morten Kromann Nielsen
Morten Kromann Nielsen Forsker, ph.d.
Morten Christensen
Morten Christensen Forsker, ph.d.
Mikael Schneider
Mikael Schneider Projektkoordinator Smag for Livet, ph.d.
Peter Brodersen
Peter Brodersen Forskningsmedarbejder
Majbritt Pless
Majbritt Pless Forskningsmedarbejder
Karsten Agergaard
Karsten Agergaard Forskningsmedarbejder
Cathrine Terkelsen
Cathrine Terkelsen Forskningsmedarbejder
Mette Damgaard Jørgensen
Mette Damgaard Jørgensen Forskningsmedarbejder
Ellen Ravn Habekost
Ellen Ravn Habekost Forskningsmedarbejder
Søren Smedegaard
Søren Smedegaard Centerkoordinator i FIIBL, ph.d.
Rikke Toftgaard Rossen
Rikke Toftgaard Rossen Forskningsassistent