Faglige Udviklings-Institutioner (FUI)

Et forsknings- og udviklingskoncept forankret i Program for Dagtilbud og Barndomspædagogik, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Faglige Udviklingsinstitutioner er et forsknings- og udviklingskoncept ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvis relevans er at forskningsbasere og udvikle praksisfeltet og pædagoguddannelsen i gensidige forpligtende samarbejder. Konceptet er forankret i forskningsprogrammet ‘Dagtilbud og Barndomspædagogik’ ved docent Christina Haandbæk Schmidt.

Formålet med konceptet er både at skabe forskningsviden omkring relevante problemstillinger i relation til dagtilbud og barndomspædagogik, at understøtte udvikling af praksis i de samarbejdende daginstitutioner og børnekulturinstitutioner, og samtidig at praksisfundere og kvalificere undervisningen på pædagoguddannelsen ved at tilknytte undervisere og studerende i forsknings- og udviklingsprojekter.

Evalueringskulturens betydning

Konceptet er afprøvet som et pilotprojekt i 2021 med områdeinstitution Rising, Odense Kommune. Her har pædagoger og daglige ledere fra de 8 børnehuse deltaget i udforskningen af ”Evalueringskulturens betydning for pædagogers selvrefleksioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv”. Projektet har haft til formål at udvikle viden om hvordan opbygning af en meningsfuld evalueringskultur kan understøtte daginstitutionspædagogers (selv)refleksioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv. Et andet og væsentlig formål har været at udvikle praksis i de otte deltagende børnehuse, og at forsknings- og praksisbasere undervisningen på pædagoguddannelsens specialisering Dagtilbudspædagogik. 

Projektet bidrager med en Evalueringsguide, en fagfællevurderet artikel, et kapitel til en grundbog samt en afsluttende rapport.  

Børns møder med børnekultur

I 2022 er der taget initiativ til et nyt forsknings- og udviklingsprojekt omkring børns erfaringer med børnekultur, som samtidig udgør projektets foreløbige arbejdstitel. Projektet skal undersøge børns møder med børnekultur på tværs af daginstitutioner og børnekulturinstitutioner.   

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til FUI-konceptet eller de to projekter, kan du kontakte os via e-mail på chhs1@ucl.dk eller abra@ucl.dk