Christoffer Granhøj Borring

Ph.d.-studerende

Christoffer forsker i tværprofessionelt samarbejde, og hvordan forskellige professionsfagligheder arbejder sammen om at håndtere komplekse sociale problemstillinger i skolen.

Særlig viden om:

  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Inklusion
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
  • Praksisforskning

I ph.d.-projektet ”Tværprofessionelt samarbejde om børn i vanskeligheder i skolen” undersøger Christoffer det tværprofessionelle samarbejde i skolen, når PPR inddrages for at støtte lærere og pædagogers arbejde med at udvikle inkluderende læringsfællesskaber, dvs. når fokus flyttes fra enkeltbørn til fællesskaber. Christoffers forskning tager udgangspunkt i en forståelse af, at professionelle har forskellige perspektiver på problemstillinger i skolen, men også forskellige muligheder og betingelser for at deltage i tværprofessionelt samarbejde. Projektet følger læreres, pædagogers og PPR-professionelles hverdag i skolen og undersøger, hvad der karakteriserer samarbejdet mellem skolens parter og PPR, hvornår samarbejdet opleves relevant, og hvilke samarbejdsprocesser og betingelser, der udgør barrierer for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsfællesskaber.

Baggrund

Christoffer er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU og er siden 1/1-2020 ph.d.-studerende ved UCL og DPU.