Gry Marie Tybjerg

Lektor, ph.d.-studerende

Gry er optaget af at undersøge, hvordan børn og unge opnår indflydelse på eget og fælles liv i skolen, og hvordan professionelle i samarbejde med børn og unge kan udvikle inkluderende læringsfællesskaber og skabe meningsfulde overgange fra udskoling til ungdomsuddannelse fra et ungeperspektiv.

Særlig viden om:

  • Børn og unges udvikling og læring
  • Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber i skolen
  • Tværprofessionelt samarbejde om skoleproblemer
  • Unges ulige uddannelsesdeltagelse

Gennem involvering i børn, unge og professionelles fælles hverdagsliv i skolen forsker Gry empirisk ved kigge med fra flere parters perspektiver for at få blik for, hvordan professionelle konkret arrangerer betingelser for børn og unges deltagelsesmuligheder.

Baggrund

Gry har en baggrund som lærer, er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og lektor på Læreruddannelsen. Hun har siden 2012 deltaget i forskningsaktiviteter og er pt. i gang med en ph.d.: ”Unges uddannelsesdeltagelse i udskolingens overgangsarrangementer”, som finder sted i et samarbejde mellem UCL og RUC.

Igangværende ph.d.-projekt

Med udgangspunkt i en kritisk psykologisk grundlagsforståelse undersøger Gry i sit ph.d. projekt unges perspektiver på, hvordan overgangsarrangementer i udskolingen, såsom praktik, vejledning, brobygning, karakterer og uddannelsesparathedsvurderinger, arrangeres og rammer forskelligt ind i unges hverdagsliv. Projektets formål er at skabe viden om, hvilke forskellige betydninger overgangsarrangementer får for uligheds- og differentieringsprocesser i unges fællesskaber i udskolingen og for unges udvikling af selvforståelse og mulige perspektiver på deres fremtid.

Gry Marie Tybjerg Lektor, ph.d. Anvendt Velfærdsforskning