Kurt Bendix-Olsen

Lektor, ph.d.

Kurt forsker i inklusion med et særligt fokus på børn med handicap og deres adgang til deltagelse i sociale fællesskaber.

Særlig viden om:

  • Børn med handicap i dagtilbud
  • Udvikling i børnefællesskaber
  • Krop og deltagelse i institutionelle læringsmiljøer
  • Tværprofessionalitet og praksisudvikling. 

Forskningsinteresser

Med baggrund i en mangeårig interesse for udvikling af børns deltagelsesmuligheder i dagtilbud, SFO og skole tager hans forskning afsæt i brugerperspektiver i et forsøg på at belyse deltagelsesbetingelserne i et fælles hverdagsliv. Forskningsarbejdet er kendetegnet ved en interesse for, hvordan marginalisering udvikles i konkrete sammenhænge, og for hvordan forskelle mennesker imellem betydningssættes pædagogisk.

Teoretisk forankring

Teoretisk grunder forskningen sig i den kritiske handicapforskning og den kritiske psykologi (socialpsykologi). Fra det teoretiske ståsted ønsker Kurt at udforske, hvordan børns sårbarhed og deltagelsesvanskeligheder hænger sammen med aktuelle og historiske forståelser af det almene og det særlige og med de politiske retningslinjer for hjælp og støtte, der gør sig gældende på børneområdet. Særligt er han optaget af, hvordan viden fra børneperspektivet kan informere, problematisere og udvide det pædagogiske råderum i institutionelle sammenhænge. Den teoretiske ambition består i gennem de marginaliseredes perspektiver at lære om deltagelse, velfærd, omsorg og pædagogik, så dynamikker bag andetgørelse og diskrimination kan blotlægges og håndteres mere produktivt velfærdspolitisk set.