Maddannelse, måltider og sundhed

Projekt

Under overskriften Maddannelse, Måltider og Sundhed udvikler projektet et efteruddannelsestilbud i 3 trin til pædagoger og lærere i dagtilbud og grundskoler.

Kurserne udbydes af de regionale professionshøjskoler over hele landet fra foråret (dagtilbud) og efteråret (grundskoler) 2020. Kurserne vil kvalificere pædagoger og lærere til at arbejde med mad og måltider som et sundhedspædagogisk dannelsesprojekt. Målet er, at børn og unge får nye muligheder for udvikle handlekompetence samt kritisk og reflekteret stillingtagen til mad og måltider i deres hverdag. Indsatsen knytter an til arbejdet med den Styrkede Pædagogiske Læreplan i dagtilbud og til skolens fag, primært Madkundskab og SSF (Sundhed, Seksualundervisning og Familiekundskab).