Tværprofessionelt samarbejde om børn i vanskeligheder i skolen

Ph.d.-projekt

Ph.d.-projektet undersøger det tværprofessionelle samarbejde i skolen, når PPR inddrages for at støtte lærere og pædagogers arbejde med at udvikle inkluderende læringsfællesskaber, hvor fokus flyttes fra enkeltbørn til børns fællesskaber.

Skolen og PPR’s samarbejde har historisk haft et fokus på enkeltbørn, men inklusionsarbejdet fokuserer i dag i højere grad på børns fællesskaber, og dette har betydet store ændringer for det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere, pædagoger og skolepsykologer.

Projektet vil med udgangspunkt i lærere og pædagogers hverdag i skolen undersøge, hvad der karakteriserer samarbejde mellem skolens parter og PPR, hvornår samarbejdet opleves relevant, og hvilke samarbejdsprocesser og betingelser, der udgør barrierer for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsfællesskaber.

Projektet tager videnskabsteoretisk udgangspunkt i den kritiske psykologi og social praksisteori og er inspireret af en praksisforskningstradition, hvor udforskning af problemstillinger tager udgangspunkt i subjekters første-personsperspektiv og i de sociale praksisser, deres liv udfolder sig i og på tværs af. Empiri vil blive udviklet ved deltagende observation, interviews og ved fælles analyser i en praksisgruppe bestående af lærere, pædagoger og skolepsykologer.

Projektet er finansieret gennem ph.d.-rådet og er tilknyttet UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Aarhus Universitet.