Urd Thejl Ploug Skiveren

Ph.d.-studerende

Nyankomne børns erfaring af at starte i Folkeskolen i Danmark.

Projektet er interesseret i at undersøge nyankomne børns deltagelsesmuligheder, når de starter i Folkeskolen i Danmark. ’Nyankomne børn’ er en bred vifte af børn, der kommer til Danmark, lige fra flygtninge til udenlandsk arbejdskraft eller expats. Det, de har til fælles, er, at de ikke taler dansk og skolen bliver derfor det sted, hvor de møder dansk sprog og kultur.

Færre modtagelsesklasser

Siden flygtningekrisen i 2015 har der været en tendens til at kommunerne nedlægger deres tilbud om modtagelsesklasser og i stedet lader nyankomne børn starte direkte i almenklassen. Hvor børnene tidligere lærte dansk sprog og kultur at kende gennem særligt tilrettelagte forløb (af forskellig kvalitet) i modtagelsesklasserne, så kastes børnene nu direkte ud i felten, hvor de med varierende støtte både skal lære det sociale og det faglige sprog, men også at begå sig i dansk (skole)kultur.

Cand.psych.

Med en faglig baggrund som psykolog, trækker jeg på en kulturpsykologisk definition af udvikling, som noget, der finder sted gennem deltagelse i og brugen af kulturelle redskaber, praksisser og institutioner. I et forsøg på at overkomme en sproglig barriere trækker jeg endvidere på affordance teoretiske analyseredskaber, der undersøger hvilke handlemuligheder miljøet materielt og socialt synliggører for barnet. Projektet er interesseret i at undersøge, hvordan sociale og materielle dimensioner af miljøet påvirker nyankomne børns deltagelsesmuligheder i sociale og faglige praksisser i skolen.

 

Urd Thejl Ploug Skiveren Ph.d.-studerende