Algoritmer som beslutningsstøtteværktøjer i sagsbehandlingen

Som i mange andre dele af det danske samfund, eksperimenteres der i disse år med at bruge forskellige former for systematiserede digitale data i den offentlige sagsbehandling. 

Projektet er afsluttet

Inden for mange forskellige velfærdsområder er store dele af sagsbehandlingen automatiseret eller i gang med at blive automatiseret, fx ved at man sammenkører forskellige former for registerdata. Andre steder udvikler man for tiden forskellige former for algoritmer, der er genereret på baggrund af data. Disse algoritmer kan bruges af sagsbehandlere til at målrette indsatserne mere præcist mod borgerne, og på den måde er det meningen, at de skal forbedre den offentlige service til gavn for både borgere, professionelle og samfundsøkonomien.

Nye arbejdsvilkår

Disse nye former for digitalisering og automatisering ændrer arbejdsvilkårene for de velfærdsprofessionelle i den offentlige forvaltning. Udover at indføre nye etiske dilemmaer, som den professionelle skal forholde sig til (fx overvågningsproblematikker og sikkerheden i delingen af digitale data), er konsekvensen af de nye digitale systemer, at en vigtig del af det professionelle arbejde kan udføres af eller støtte sig til systemer, som de professionelle ikke for størstedelens vedkommende kender særligt indgående.

Algoritmernes betydning

I algoritme-projektet forsker vi i, hvordan nye digitale værktøjer påvirker – og vil påvirke på sigt – det sociale arbejde og relationen mellem professionel og borger, særligt hvilken betydning den nye automatisering og introduktionen af kunstig intelligens får for det professionelle skøn, den professionelle arbejdspraksis og den professionelles rolle i kommunen.

Derudover arbejder vi med, hvordan socialrådgiveruddannelsen kan undervise i den viden, så de studerende bliver klædt på til at møde den nye arbejdsvirkelighed på en kritisk, reflekteret og kompetent måde. 

Projektet har blandt andet resulteret i forskningsartiklen: Decision support and algorithmic support: The construction of algorithms and professional discretion in social work.

Link til: Decision support and algorithmic support: The construction of algorithms and professional discretion in social work.