Kommunal forvaltning og praksis

Programmets fokus er kommunal forvaltning og praksis i bred forstand og favner politiske, organisatoriske, sundheds- og socialfaglige perspektiver på mødet mellem velfærdsprofessionelle og borgere. 

Vores fokus

I Kommunal forvaltning og praksis interesserer vi os for forholdet mellem det velfærdsprofessionelle arbejde og den kommunale praksis, de ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer, både kommunalt, regionalt og nationalt, og borgerens rolle og handlemuligheder i relation til disse strukturer og praksisser. Vores forskning dækker mange forskellige områder, men vi er blandt andet optaget af ulighed og udsathed, deltagelsesbetingelser og –muligheder for borgere i velfærdsstaten, (velfærds)professionelle roller og det tværprofessionelle samarbejde, teknologier, værktøjer og metoder i det fagprofessionelle arbejde og det professionelle skøn.

I vores forskning fokuserer vi på de samfundsmæssige og politiske strukturer og på de konkrete, daglige praksisser i de danske kommuner. Forskningsprojekterne er oftest kvalitative. I vores forsknings- og udviklingsprojekter samarbejder vi med kommuner, regioner, andre professionshøjskoler og universiteter.

Forskerne i programmet underviser hovedsageligt på den sociale efter-videreuddannelse og på socialrådgiveruddannelsen. Vi underviser blandt andet i socialt arbejde på børne- og ungeområdet, handicapområdet, radikalisering og negativ social kontrol, samskabelsesprocesser, samt i brugen af forskellige forskningsmetoder og forskningsdesign.

Anne Marie Dahler Docent og programleder "Kommunal forvaltning og praksis"

Anne Marie Dahler

 • Teknologier og normativiteter i velfærdsprofessionelt arbejde
 • Teknologier og social ulighed i sundhed
 • Interventionsforskning
 • Teknologier, kroppe og politik

Anne Marie Dahler Docent og programleder "Kommunal forvaltning og praksis"

Marie Leth Meilvang

 • Digitalisering i socialt arbejde
 • Professionssociologiske perspektiver på velfærdsprofessionerne
 • Metoder, værktøjer og teknologier i det professionelle arbejde
 • Legitimitet, normativitet og moral i det (tvær)professionelle arbejde
 • Professioner, offentlighed og politik

Marianne Staal Stougaard

 • Samskabelse af offentlig velfærd mellem fagprofessionelle og borgere i udsatte positioner
 • Deltagelsesbetingelser og -muligheder for borgere i udsatte positioner
 • Udsatte boligområder
 • Samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfund
 • Deltager i koordinationsgruppen for professionshøjskolernes netværk på Udsatte Voksen området NUVO

Marianne Staal Stougaard Forsker, ph.d.

Martin Riis Mau

 • Ensomhed og isolation
 • Unges psykologiske trivsel og mistrivsel
 • Eksistentiel og humanistisk psykologi
 • Vandring og natur

Jacob Cilius Vinsteen

 • Udsatte børn og unge
 • Børn i familier med alkoholproblemer
 • Unge med angstproblematikker
 • Kommunikation og relationer

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende

Mette Strange Ørum

 • Anti-diskrimination
 • Borgersamarbejde, kommunikation og relationer

Mette Strange Ørum Lektor og ph.d.-studerende

Stine Fonzie Hartung Cand. Soc, praktikant

Socialt arbejde og velfærd - Online tidsskrift

Forskningsprogrammet redigerer Socialt arbejde og velfærd, et online tidsskrift til formidling af forskning og udviklingsprojekter fra socialrådgiveruddannelsen og afdelingen Anvendt Velfærdsforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Aktuelle projekter

Afsluttede projekter

Algoritmer som beslutningsstøtteværktøjer i sagsbehandlingen

Som i mange andre dele af det danske samfund, eksperimenteres der i disse år med at bruge forskellige former for systematiserede digitale data i den offentlige sagsbehandling. 

DISH

Målet med projektet er at styrke sundhedsprofessionelles kompetencer mht. at anvende og deltage i implementering af teknologier, understøttet af nationale og lokale digitaliseringsstrategier og innovationsprocesser.

Min ryg

Ondt i ryggen er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring i Danmark, både for den enkelte borger og for samfundet

Den digitaliserede forvaltning og udsathed

Den øgede digitale sikkerhed leder ofte til flere arbejdsgange og flere koder, borgerne skal huske, hvilket skaber endnu flere udfordringer for den gruppe af borgere, der i forvejen har meget svært ved at agere i det digitale.