Digitalisering og socialt udsatte

Det digtale paradoks

At socialt udsatte borgere i Danmark møder mange udfordringer i den digitaliserede forvaltning er et velkendt problem. Paradoksalt nok betyder det øgede fokus på sikkerhed på det digitale område, at det bliver vanskeligere og derfor også mere utrygt for socialt udsatte at agere i den digitale verden.

Den øgede digitale sikkerhed leder ofte til flere arbejdsgange og flere koder, borgerne skal huske, hvilket skaber endnu flere udfordringer for den gruppe af borgere, der i forvejen har meget svært ved at agere i det digitale.

Strengere sikkerheds krav i det digitale skaber uhensigtsmæssig praksis

Det bliver sværere for frivillige og kommunalt ansatte at hjælpe de socialt udsatte, fordi der er strengere krav til hvad de må og ikke må hjælpe borgerne med. Socialt udsattes problemer med det digitale kan lede til uhensigtsmæssige og utrygge praksisser, som fx at bede NGO’er opbevare kopier af nøglekort eller dele sine kodeord med andre.

Digital tryghed og sikkerhed er ikke kun at være fri for internetkriminalitet. Digital tryghed betyder også, at man føler sig tryg ved at agere i det digitale, og at man i størst muligt omfang selv kan løse eventuelle problemer – eller ved hvem der kan hjælpe én.

Digital sikkerhed er også sikkerheden for, at man kan få adgang til de forskellige ydelser og muligheder, som de digitale er indgangen til. Selvom det er kendt, at digitaliseringen er en stor udfordring for udsatte grupper, findes der få initiativer som arbejder med, hvordan denne gruppe kan opnå større tryghed og sikkerhed, når de agerer digitalt.

Pilotprojektet ’Digitalisering og socialt udsatte’ sætter fokus på digital tryghed og sikkerhed for socialt udsatte borgere i Odense kommune. I projektet kortlægges og analyseres problemerne gennem casebeskrivelser og arbejdsgangsanalyser. Projektgruppen består udover af medarbejdere fra UCL, af  NGO’er og aktører fra tre kommunale forvaltninger – aktører, der alle oplever udfordringerne med digitalisering af den offentlige forvaltning i forhold til socialt udsatte, og som bidrager med hver deres perspektiv på problemerne.

Fra UCL deltager forskere fra Kommunal Forvaltning og Praksis samt undervisere fra Socialrådgiveruddannelsen i projektet.

Læs mere om projektet på UC Viden