Ledelse og rekruttering, tilknytning og arbejdstilfredshed i velfærdsprofessionerne

I projektet kortlægger vi den viden, der findes om, hvordan ledelse påvirker rekruttering, arbejdstilknytning og arbejdstilfredshed i de nordiske velfærdsstater.

Vi fokuserer på de store velfærdsprofessioner som sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og lærere. Projektet er et delprojekt under projektet Fremtidens kommunale ledelse, som ledes af Morten Balle Hansen, forskningsprogrammet Ledelse.

Læs mere om projektet på UCViden.