Min ryg

Ondt i ryggen er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring i Danmark, både for den enkelte borger og for samfundet

I projektet ´Min Ryg!´ undersøger vi hvordan borgere, der er henvist til træningsforløb i kommunen håndterer er hverdag med rygsmerter, men også hvilken betydning samarbejdet mellem de forskellige aktører, der er involveret i borgerens forløb, herunder især Jobcenteret, har for forløbet.

I projektet samarbejder forskere, ledere, fagprofessionelle og borgere om at kvalificere indsatser i forhold til målgruppen. Medarbejdere fra Kommunal Forvaltning deltager i projektet, der er forankret i Anvendt Sundhedsforskning i UCL. Vi forestår de kvalitative undersøgelse af borgernes liv med rygsmerter, deres møde med systemerne samt de fagprofessionelles forståelser og håndtering af borgere med langvarige rygsmerter. Endvidere har vi ansvar for evaluering af projektet.

Projektet løber frem til 31/12 2022.

Tina Junge fra Anvendt Sundhedsforskning er overordnet projektleder.

Læs mere om projektet på UC Viden

Anne Marie Dahler Docent og programleder "Kommunal forvaltning og praksis"