Noksa 2024 - Den Nordiske konference for samfundsfagsdidaktik

Den Nordiske konference for samfundsfagsdidaktik - NOKSA 2024 - afholdes på UCL i Odense, Danmark, 11.-12. april

Udfordringer for samfundsfag i tider med forandring og kriser

For hver NOKSA-konference er det blevet fastslået, at vi lever i tider med hurtige forandringer, og det som nogle beskriver som permanent krise. Det kan være overvældende at skulle uddanne og danne til fremtidens samfund, i en tid præget af Krig i Europa, klimakrise, spørgsmål om køn og identitet, usikker opbakning til demokrati og teknologiske udviklinger, der bekymrer selv de, der er med til at udvikle teknologierne.  

At vi lever i tider præget af forandring, er ikke nogen overraskelse for samfundsfagsundervisere. I 2024 er det 176 år siden Marx og Engels skrev at ”Alt fast og solidt fordufter”, som er blevet læst som en overskrift for moderniteten. Ti år tidligere havde H. C. Andersen udgivet Kejserens nye Klæder, hvor det uskyldige barn har modet til at udtrykke at kejseren ikke bærer de smukke klæder som alle andre foregiver at beundre.  

Tiden kalder på borgere der både kan deltage kritisk, og kritisere magten. Men hvilken rolle spiller samfundsfagsundervisningen og hvordan kan den bedst blive udfyldt? 

Der er bred enighed om at målet for samfundsfagsundervisning er at uddanne og danne kritiske og kompetente medborgere, der har vilje og evne til at deltage i en positiv udvikling af samfundet. Men hvad det betyder, er en vedvarende diskussion, som NOKSA-konferencen er en del af.  

Download program for dagen

Vi modtager gerne abstracts til  

  • paper-præsentationer 
  • workshops eller  
  • symposier og
  • posterpræsentationer  

relateret til konferencens tema på skandinaviske sprog eller på engelsk.  

Abstracts til paper-præsentationer og posterpræsentationer må maksimalt have en længde på 400 ord heraf 3-5 litteraturhenvisninger.  

Papers kan præsentere forskningsresultater, forskningsprojekter og udviklingsprojekter.  

Posterpræsentationer er først og fremmest en mulighed for yngre forskere og for præsentation af udviklingsprojekter, men er åbne for alle.  

Som et nyt initiativ sigter vi mod at arrangere paper-responssessioner. I disse sessioner accepterer deltagerne at indsende et udkast til paper til de andre deltagere i sessionen to uger før konferencen, så de kan forberede kommentarer til hinandens papers.  

Abstracts skal indsendes til mailen: noksa24@ucl.dk 

Abstracts vil blive vurderet af medlemmer af organisationskomitéen. Angiv tydeligt, om det er en paper- eller posterpræsentation. En gruppe forskere kan foreslå et symposium med mere end et paper. Angiv også, om du er interesseret i at deltage i en paper – respons session.  

Datoer

  • 16. januar - forlænget deadline den for abstracts
  • 19. januar - meddelelse om accept
  • 9. februar - early bird-registrering
  • 1. marts - tilmelding.

Der kan forekomme ændringer i programmet.

 

Torsdag den 11. april 2024

8.30-9.00: Tjek ind og kaffe/the

9.00-9.15: Åbning af konferencen, lokale AU103
                Thomas Illum Hansen, forskningschef, UCL
                Velkomst ved den lokale komite, Anders Stig Christensen,
                Nadine Malich-Bohlig og Marie Bonde Olesen

9.15-10.15: Keynote I v. Thorsten Bøgh Thomsen
                  Romantic Aestetics and Climate Change

10.15-10.30: Kaffepause 

10.30-12.00: Parallel session I 

12.00-13.00: Frokost 

13.00-14.30: Parallel session II 

14.30-14.45: Kaffepause 

14.45-16.15: Parallel session III

17.00-18.30: Guidet bytur 

19.30: Konferencemiddag 

 

Fredag den 12. april 2024

8.00-8.30: Kaffe/the og information om NOKSA 5, lokale AU103

8.30-9.30: Keynote II v. May Jehle
                 
Current challenges of "Politische Bildung" in Germany in
                 the light of the historical development

9.30-9.45: Kaffepause 

9.45-11.15: Parallel session IV 

11.15-11.30: Kaffepause 

11.30-13.00: Parallel session V 

13.00-14.00: Frokost og afslutning på konference

 

Download programoversigt her

Keynote I: Thorsten Bøgh Thomsen

Romantic Aesthetics and Climate Change 

In his debut novel Journey on Foot from 1829, Hans Christian Andersen states that the human is nothing more than a shadow point on an earth that is just an atom in the great universe. The book presents a critique of human arrogance in an ironic tone that puts a spin on early 19th century art, religion, and natural philosophy. The 19th century was a century in which questions about the relationship between the human and the nonhuman were foregrounded. Questions whose topicality has only increased ever since. 

In this keynote, Associate Professor and Head of the Hans Christian Andersen Center at the University of Southern Denmark, Torsten Bøgh Thomsen, will introduce 19th century deliberations on art and nature as expressed in Hans Christian Andersen’s writings. The views on the human, nature and materiality that arise in Andersen’s texts are interesting in relation to current philosophical and aesthetic discussions about climate and the environment. Not only because Danish romanticism in many ways produced views on nature and humanity that are still in effect, but also because romanticism unfolded alongside the industrialization that set global warming in motion. Andersen wrote with a skepticism in relation to human self-aggrandizement, an ambivalence towards romantic glorification of nature and a sensibility towards the material world that seems strikingly relevant in our time. 

 

Keynote II: May Jehle 

Current challenges of „Politische Bildung” in Germany in the light of the historical development 

Civic education is always linked to imaginations and concepts of our current and future society and political system. That’s why we also need historical reflections in order to understand core concepts of civic education which has evolved over time. With regard to the German tradition of „Politische Bildung“ we can retrace the historical development of core concepts and basic ideas in the light of societal developments and the needs of the political systems. This historical reconstruction of core concepts and discourses on their implementation sheds light on specific tensions between affirmation and emancipation in the field of civic education. Proceeding from this reconstruction the talk will draw some lines to current the current discourse on “Politische Bildung” in Germany which focuses especially challenges for democracy by populism, extremism and societal polarizations. Following these lines the talk will lead to a discussion, how we can think “Politische Bildung” considering this polarization. 

May Jehle did her doctorate on comparative case studies based on classroom videos from East and West Berlin between 1978 and 1993 at the University of Vienna. She worked in several projects in the field of video-based, subject-specific and subject-integrative teacher education at the universities in Frankfurt/Main and Mainz. Since October 2023 she holds a visiting professorship for the Didactic of Civic Education at the University Dresden. Her research interests are history of civic education, video-based classroom research, civic education and societal transformations, reflexive teacher education, subject-oriented, emancipative and solidary civic education. 

Sted: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Konferencen er arrangeret af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Du kan komme til Odense med tog fra Københavns lufthavn.

Fra Odense centrum til UCL går bus 35 fra Odense Station til busstoppested "Folkebo". Tjek rejseplanen.dk.

 

 

 

Overnatningsmuligheder 

Odense rummer mange hoteller nær centrum. Herunder finder ud en liste over hoteller i forskellige prisklasser i gåafstand til Odense Station. 

Cabinn Odense 

Comwell H.C. Andersen Odense 

First Grand Hotel 

Milling Hotels Odense 

Hotel Odeon 

Pris

1.500 kr. inklusiv forplejning og konferencemiddag

Tilmelding

Du tilmelder dig konferencen her

 

Anders Stig Christensen, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Nadine Malich-Bohlig, lektor, ph.d., UC Syd 

Marie Bonde Olesen, lektor Cand. Mag. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Ved spørgsmål kontakt Nadine Malich-Bohlig nmbo@ucsyd.dk eller Anders Stig Christensen ansc@ucl.dk.