Teknologiforståelse - fag, faglighed og didaktik i folkeskolen

xxx

Introtekst til det overordnede tema teknologiforståelse...

 

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

Forskere i teknologiforståelse

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Lone Nielsen Lektor, ph.d-studerende