Professionel relationskompetence

At blive mødt relationelt er i resiliensforskningen dokumenteret som en betydningsfuld beskyttende faktor. Dette studie tager afsæt i ICDP's antagelser om, hvad det vil sige at have god relationskompetence, for at undersøge betydningen af et målrettet kursus i relationskompetence.

2018-2023

Datagrundlagget for projektet er en spørgeskemaundersøgelse, som undersøger lærere og pædagogers egen opfattelse af deres adfærd i forskellige relationelle situationer, altså ikke om denne vurdering er rigtig eller forkert.

Studiet følger et design, hvor vi har målt både før og efter kurset i relationskompetence. Vi har målt på samme måde hver gang, for at kunne vise forskel fra start til slut, for at have et sammenligneligt mål for de generelle ændringer for at kunne dokumentere effekten af kursusindsats og kursusudbytte hos deltagerne.