Pædagogisk arbejde med negativ social kontrol

Dato: 27.10.2022
Tidspunkt: 15:30 - 16:30

Pris for deltagelse: 0,- DKK

Fælles informationsmøde for fagfolk i hele landet.

Er du pædagog, lærer eller en anden fagperson, der i dit arbejde er i kontakt med børn og unge, der oplever forskellige grader af begrænsninger i udviklings-, trivsels- og læringssammenhænge som følge af social kontrol? 

Så er dette online informationsmøde målrettet dig.

Børn og unge med begrænsninger

På skoler og i dagtilbud er der børn og unge, der oplever forskellige grader af begrænsninger i udviklings-, trivsels- og læringssammenhænge som følge af social kontrol. Lærere og øvrigt pædagogisk personale  spiller en vigtig rolle, når der skal skabes opmærksomhed om negativ social kontrol, men ofte mangler man som fagperson viden og værktøjer til at arbejde med problemet – og derfor lader de være.

Styrk din viden om negativ social kontrol med nyt diplommodul

Professionshøjskolerne samarbejder om modulet og har således lagt undervisningen på samme datoer landet over i 2023 og følger samme struktur og eksamensform. Informationsmødet retter sig derfor mod fagfolk i hele landet.

På vores informationsmøde sætter vi fokus på at give dig kendskab til vores nye diplommodul, som bl.a. giver dig færdigheder til…

  • at kunne anvende, vurdere og begrunde metoder til at identificere, forebygge og håndtere mistrivsel relateret til negativ social kontrol og konflikter, herunder æresrelaterede og kulturelt betingede konflikter

  • at kunne indgå i forebyggende og indgribende tværprofessionelt og tværgående samarbejde med myndigheder og andre relevante aktører, samt i tillidsskabende forældresamarbejde

  • at kunne analysere dilemmaer, diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed, som har betydning for børn og unges deltagelsesmuligheder

  • at kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske og didaktiske aktiviteter med udgangspunkt i kønsreflekterede, interkulturelle og normkritiske tilgange

Hvem henvender informationsmødet sig til?

Informationsmødet er for dig, som til daglig arbejder som lærer eller pædagog  i skole, dag- og fritidstilbud, samt fagpersoner, der arbejder pædagogisk i andre kontekster.

Bemærk at deltagerbetalingen i hele 2023 er nedsat til 1800 kr. pr. studerende grundet en bevilling fra Uddannelses- og forskningsministeriet.

Dette gælder også rekvirerede moduler, så hvis du sidder i en kommune eller en institution og overvejer at rekvirere modulet, kan der opnås samme reduktion i deltagerbetalingen.

Informationsmødet vil også informere om denne mulighed.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om diplommodulet pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol. Du har også mulighed for at lytte til vores podcast om social negativ kontrol.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område