Pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol

Diplommodul

Vil du lære, hvordan du kan identificere og udvikle kompetencer til at arbejde forebyggende og pædagogisk med negativ social kontrol?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

Modulet præsenterer viden fra forsknings- og udviklingsarbejde om negativ social kontrol, gruppe- og familiedynamikker samt æresrelaterede sociale praksisser; indblik i relevante konventioner, lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedr. forebyggelse af negativ social kontrol; samt viden om dilemmaer, diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed, som har betydning for pædagogisk og didaktisk praksis.

Udbytte

I skoler og dagtilbud er der børn og unge, der oplever forskellige grader af begrænsninger i udviklings-, trivsels- og læringssammenhænge som følge af social kontrol. Gennem modulet vil du få styrket dine kompetencer til at vurdere, hvornår der er tale om negativ social kontrol, og du vil blive præsenteret for metoder og tilgange til at arbejde pædagogisk og forebyggende i relation til barnet/den unge/familien/kammeraterne og i samarbejdet med tværgående samarbejdspartnere.

Du vil arbejde med praksiseksempler, dilemmaer og cases, der belyses fra forskellige faglige perspektiver og som skærper blikket for kompleksiteten og styrker din refleksivitet og professionelle dømmekraft.   

På modulet vil du opbygge færdigheder ift. at

  • kunne anvende, vurdere og begrunde metoder til at identificere, forebygge og håndtere mistrivsel relateret til negativ social kontrol og konflikter, herunder æresrelaterede og kulturelt betingede konflikter
  • kunne indgå i forebyggende og indgribende tværprofessionelt og tværgående samarbejde med myndigheder og andre relevante aktører, samt i tillidsskabende forældresamarbejde
  • kunne analysere dilemmaer, diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed, som har betydning for børn og unges deltagelsesmuligheder
  • kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske og didaktiske aktiviteter med udgangspunkt i kønsreflekterede, interkulturelle og normkritiske tilgange

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltmodul. Pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Dette forløb er for dig, som til daglig arbejder som lærer og pædagog i skole, dag- og fritidstilbud, samt fagpersoner, der arbejder pædagogisk i andre kontekster.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig synopsis. 

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb