Kurser på dagtilbudsområdet

Leg, kreativitet og dannelse

Hvordan kan pædagoger stimulere børns kreativitet og give impuls til børns lege med fokus på egen legepraksis? Med afsæt i deltagernes cases og undersøgelser af praksis vil vi sammen udforske legens kvaliteter og dannelsespotentialer

2. september 2024 - mere info

 

Nyankomne børn i dagtilbud

På kurset vil vi tage fat på børns tilegnelse af flere sprog Hvad er på spil og hvad kan vi som gode sproglige rollemodeller gøre i hverdagens praksis?

18. september 2024 - mere info

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid

Kontakt

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Strategisk kompetenceudvikling
Kontakt os for en dialog om, strategisk organisations- og kompetenceudvikling i dit dagtilbud. Det kan være på kommuneniveau, institutionsniveau eller et børnehus.

Individuel studievejledning
Du kan også få vist vej til den rette studievejleder på UCLs mange tilbud om individuel kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.  

Karen Stougaard, områdeansvarlig for dagtilbudsområdet i pædagogik og læring i UCL.

Ring på 23 13 26 82
Skriv til Kast2@ucl.dk