Rådgivning

Strategisk kompetenceudvikling i praksis

Vi rådgiver og samarbejder med medarbejdere, ledere og konsulenter, om at udvikle bæredygtige indsatser inden for dagtilbudsområdet.

Strategisk kompetenceudvikling tager derfor afsæt i en un­dersøgelse af udfordringer i den pædagogiske praksis, og hvilke kompetencer, dagtilbuddet mangler for at løse disse udfordringer.

UCL kan bistå med analyse af jeres dagtilbud og give bud på nye veje. På den baggrund hjælper vi jer med den daglige organisering og udvikler pædagogiske processer eller kulturer omkring børnene.

Elementer i strategisk kompetenceudvikling

  • Strategisk kompetenceudvikling er et vigtigt greb i at styrke og sætte retning for kvalitetsudviklingen i dagtilbud
  • Et nuanceret billede af de faglige udfordringer, der baserer sig på data og flere perspektiver, er et vigtigt afsæt for at igangsæt­te kompetenceudvikling
  • En god balance mellem central og decentral styring af kompe­tenceudvikling er væsentlig for at skabe kompetenceindsatser, der passer til de lokale forhold og praksis i hver enkelt kom­mune og daginstitution
  • Ledelsesmæssigt fokus og støtte er afgørende for at komme i mål med strategisk kompetenceudvikling
  • Kompetenceindsatser bliver meningsfulde, når de tilrettelæg­ges under hensyn til de praksisnære og pædagogiske behov og understøttes gennem løbende dialog mellem leder og pæda­gog.
  • Planlægning, prioritering og opfølgning er med til at skabe de bedste forudsætninger for, at nye kompetencer forankres og skaber en forbedret pædagogisk praksis. (6 elementer fra, KL og BUPL, Inspiration til arbejdet med strategisk kompetenceudvikling for pædagoger i dagtilbud, 2023 )

Styrke rekruttering

Strategisk kompetence- og organisationsudvikling under­støtter rekruttering og motiverer dygtige pædagoger til at blive og udvikle sig selv og sin arbejdsplads.

Det bidrager til at skabe stærke faglige miljøer, der er interessante og motiverende for medarbejdere at være en del af.

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid

Kontakt

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Strategisk kompetenceudvikling
Kontakt os for en dialog om, strategisk organisations- og kompetenceudvikling i dit dagtilbud. Det kan være på kommuneniveau, institutionsniveau eller et børnehus.

Individuel studievejledning
Du kan også få vist vej til den rette studievejleder på UCLs mange tilbud om individuel kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.  

Karen Stougaard, områdeansvarlig for dagtilbudsområdet i pædagogik og læring i UCL.

Ring på 23 13 26 82
Skriv til Kast2@ucl.dk