Pædagogers forandringsrejse – skal I med?

Nu har I en unik mulighed for at deltage i et kombineret forsknings- og kompetenceudviklingsforløb med fokus på leg, kreativitet og læring, når vi sammen med LEGO Fonden giver 50 pædagoger fra dagtilbud mulighed for at deltage gratis* på diplommodulet Leg, kreativitet og læring.

Forskning viser, at børns sprog, fantasi, forståelse af former og geometri, sociale færdigheder og selvregulering udvikles, når voksne er en aktiv og faciliterende  del af deres leg. Men for at voksne kan påtage sig denne vigtige rolle, skal de have helt særlige legekompetencer. For hvordan leger man med og understøtter legen uden at tage over eller bryde legestemningen?

Det har LEGO Fonden sat sig for at finde ud af, når de i tæt samarbejde med UCL, UC Syd, Professionshøjskolen Absalon, UCN, Aalborg Universitet samt et universitet fra henholdsvis USA og Columbia starter et kombineret forsknings- og kompetenceudviklingsforløb, som skal undersøge den forandringsrejse, som pædagoger i dagtilbud er på, når de øver sig i at facilitere børns læring og udvikling gennem leg. 

Gratis* deltagelse på diplommodulet Leg, kreativitet og læring

I Danmark har 200 pædagoger mulighed for at deltage i projektet, mens en tilsvarende gruppe pædagoger deltager i Columbia. UCL kan derfor tilbyde 50 pædagoger fra vores samarbejdskommuner at deltage.

Alle pædagoger, som er en del af projektet, kan deltage gratis på det nyudviklede diplommodul Leg, kreativitet og læring. På modulet ser vi nærmere på, hvordan pædagoger ved at rammesætte, igangsætte, aktivere, medlege og medeksperimentere kan skabe bedre vilkår for børnenes dannelse, udvikling og deltagelse.  

Undervisningen afvikles med studiestart hhv. 1. februar og 3. februar 2021.

Læs mere om modulet her

Tidsforbrug

Udover gratis deltagelse i diplommodulet vil alle deltagere blive bedt om at besvare et spørgeskema to gange i løbet af forskningsprojektet. Det tager ca. 1,5 time at besvare spørgeskemaerne. Derudover udvælges der på landsplan 30 fokusdeltagere. Fokusdeltagerne skal følges gennem interviews, observationer og samskabende refleksioner, der estimeres et tidsforbrug på 10-12 timer pr. fokusperson i 2021. 

Vil I lege med?

Kontakt uddannelsesfaglig konsulent Kirsten Kamstrup på:

Telefon: 23638267

Mail: kika@ucl.dk

*Forskningsprojektet dækker deltagergebyr på diplommodulet, men ikke vikartimer, transport m.m.

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område