Professionel rådgivning og sparring

Hos UCL står vores dygtige medarbejdere altid klar med rådgivning og sparring.

Vi kan f.eks. skræddersy et uddannelsesforløb til din arbejdsplads eller hjælpe dig og dine kollegaer med at få endnu mere ud af jeres videre- og efteruddannelse. Nederst på siden finder du medarbejdernes kontaktoplysninger fordelt på deres kompetenceområder.

Fokus på praksis

I afdelingen Kompetence- og Organisationsudvikling er vores største fokus at koble teoretisk viden og refleksion sammen med arbejdet i praksis, og vi har mange års erfaring med netop dette.

Alle vores konsulenter og undervisere er tæt knyttet til praksis og har solid erfaring med at tilrettelægge forløb, kompetenceudvikling samt videre- og efteruddannelse til både medarbejdere og ledere i offentlige såvel som private organisationer.

Uanset om du gerne vil bygge oven på dine eksisterende kompetencer eller tilegne dig helt nye, så står vi klar til at hjælpe dig videre. Vi tilbyder både fysiske og digitale møder alt efter dine behov og ønsker.

Fysisk og digital undervisning

Efter COVID-19 har vi taget en masse læring til os, og i samarbejde med vores e-læringseksperter tilbyder vi nu en lang række af vores kurser og uddannelser både fysisk og digitalt. Kontakt os i dag, så ser vi sammen på mulighederne for dig og din fremtid. 

Kontakt en af vores fagkonsulenter, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation

André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration.
Konsulent Frants Jørgen Hougaard Christensen
Frants Jørgen Hougaard Christensen, konsulent Arbejder bl.a. med diplom i ledelse.

Birger Brandt, chef I områderne Business og Teknologi og administration
Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering.
Gerd Madsen, konsulent Arbejder bl.a. med læringsteknologi og facilitering.
Trine Vester-Sørensen, chefkonsulent Arbejder bl.a. med projektudvikling, -ledelse og -styring samt medarbejder- og ledelsesudvikling.
Marie Nørgaard Laursen, konsulent Arbejder med information, tilrettelæggelse, ledelse og implementering af målrettet efter- og videreuddannelse.
Allan Folke Larsson Konsulent, Ledelse og Lederudvikling.
Marie-Louise Bredvig, konsulent Arbejder med udvikling på tværs af uddannelsesniveauer og -institutioner.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser.

André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration.
Karen Stougaard, konsulent Arbejder bl.a. med specialpædagogik og psykologi.
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område.
Kurt Bendix-Olsen, forsker, ph.d. Forsker bl.a. i dagtilbud og inklusion.
Lene Iversholt, konsulent Arbejder bl.a. med kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet.
Anja Vesterby Høy Uddannelsesfaglig koordinator
Lis Rahbek, konsulent Arbejder bl.a. med Diplomuddannelse i Leg kreativitet og læring.
Jørgen Jensen, konsulent Underviser bl.a i pædagogisk viden og forskning, praktikvejledning og den nye styrkede læreplan.
Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.
Marianne Tolstrup, konsulent Arbejder bl.a. med didaktik og skoleudvikling.
Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik.
Signe Thorhauge, konsulent Underviser bl.a. i social inklusion og pædagogisk psykologi.
Susanne Kaatmann, konsulent Underviser bl.a. i didaktik, læring og ungdomspædagogik.
Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation

Birger Søndergaard, lektor Underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling.
Elin Andersen, lektor Underviser bl.a. på diplom i ledelse, åbne hold og skoleledermoduler.
Lillian Fannikke, konsulent Underviser bl.a. i i fagene Det personlige lederskab, Ledelse og coaching og Teamledelse.
Ole Steen Rasmussen, konsulent Arbejder bl.a. på diplom i ledelse.
Jens Linder, chefkonsulent Arbejder bl.a. med forretningsudvikling, lederuddannelser og virksomhedsrådgivning.
Tina Larsen, konsulent Underviser bl.a. i coaching og konflikthåndtering samt ledelse i praksis.
Carsten Buhr Langelykke, konsulent Fagansvarlig for og underviser i fagene projekt-, forandrings- og teamledelse.
Allan Folke Larsson Konsulent, Ledelse og Lederudvikling.
André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration.
Konsulent Frants Jørgen Hougaard Christensen
Frants Jørgen Hougaard Christensen, konsulent Arbejder bl.a. med diplom i ledelse.
Kim Hass Rubin Chef for Ledelse og Organisation

Jens Linder, chefkonsulent Arbejder bl.a. med forretningsudvikling, lederuddannelser og virksomhedsrådgivning.

Elin Andersen, lektor Underviser bl.a. på diplom i ledelse, åbne hold og skoleledermoduler.
Anders Rasmussen, konsulent Underviser bl.a. i Fagdidaktik og klasseledelse, Faglig vejledning i skolen og Social inkluision.
Christel Aulkær Moll Adjunkt, ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Anette Lauridsen Projekt- og uddannelseskonsulent
Karen Stougaard, konsulent Arbejder bl.a. med specialpædagogik og psykologi.
Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Lis Rahbek, konsulent Arbejder bl.a. med Diplomuddannelse i Leg kreativitet og læring.
Peder Møgelvang Pedersen, konsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelse omhandlende digitale teknologier, didaktisk design og læring
Pia Bælum Christensen, konsulent Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion.
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område.
Trine Lippert Underviser på diplom i uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning.
Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
John Albert Kraaer Konsulent, Den internationale dimension
Lars Clausen Konsulent, Specialpædagogik og inklusion
Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder og konsulent i den internationale dimension
Steen Aamand Olesen Konsulent, Pædagogisk Læringscenter
Ture Reimer-Mattesen Konsulent, IT og teknologi
Anders Jensen, konsulent Arbejder bl.a. med inklusion og klasseledelse
Thomas Pless, konsulent Arbejde bl.a. med udvikling af velfærdsprofessioner inden for børn- og ungeområdet

Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner Konsulent og uddannelsesansvarlig
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Kim Koldby, chefkonsulent Arbejder bl.a. med den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Janni Guldbrandsen Konsulent

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Marianne Tolstrup, konsulent Arbejder bl.a. med didaktik og skoleudvikling.
Peder Møgelvang Pedersen, konsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelse omhandlende digitale teknologier, didaktisk design og læring
Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik.
Susanne Kaatmann, konsulent Underviser bl.a. i didaktik, læring og ungdomspædagogik.
Trine Lippert Underviser på diplom i uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning.

Marie Nørgaard Laursen, konsulent Arbejder med information, tilrettelæggelse, ledelse og implementering af målrettet efter- og videreuddannelse.
Kim Koldby, chefkonsulent Arbejder bl.a. med den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Trine Vester-Sørensen, chefkonsulent Arbejder bl.a. med projektudvikling, -ledelse og -styring samt medarbejder- og ledelsesudvikling.
Konsulent Frants Jørgen Hougaard Christensen
Frants Jørgen Hougaard Christensen, konsulent Arbejder bl.a. med diplom i ledelse.