12 millioner kroner til forskning i børns liv og muligheder

UCL, SDU og UC SYD skal i samarbejde med Esbjerg- og Odense Kommune undersøge, hvad tidlig opsporing og indsats betyder for børns hverdagsliv i dagtilbud.

Dato: 24.01.2024 - Forfatter: Kasper Duus

Partnerskab for børneforskning har bevilget UCL, UC SYD og SDU 12 millioner. De næste fire år skal institutionerne i fællesskab forske i, hvilken betydning tidlig opsporing og indsats har for børn i alderen 0-6 år i forhold til deres hverdagsliv og deltagelsesmuligheder i dagtilbuddet.

- Vi er enormt glade og stolte over bevillingen. Den har stor betydning, da tidlig opsporing og indsats på dagtilbudsområdet og dens betydning for børnene endnu er underbelyst i forskningen, fastslår Christina Haandbæk Schmidt, ph.d. og docent i dagtilbud og barndomspædagogik ved UCL.

- Tidlig opsporing og indsats har stået højt på den politiske dagsorden i nogle år efterhånden, men vi ved meget lidt om, hvordan praksis er, og hvordan den virker ind i børns liv. Samtidig organiserer de danske kommuner denne praksis forskelligt. Derfor er det et enormt spændende felt at komme helt tæt på, så vi kan blive klogere på betydningen for børnene, men også hvordan pædagogernes forstår deres egen praksis i forhold til tidlig opsporing og indsats, fortæller Line Togsverd, docent i program for pædagogik og pædagogisk praksis ved UC SYD.

- Vi har valgt at stå sammen og bruge vores unikke kompetencer inden for forskningsfeltet til at supplere hinanden i den kommende undersøgelse, der vil komme tæt på flere aspekter af opsporingen og indsatsernes betydning for børn i dagtilbud og deres deltagelsesmuligheder. Vi er sikre på, at vi med vores fælles kræfter kommer til at bidrage til nye indsigter i betydningen af velfærdsstatens hjælpeindsatser for børnenes trivsel og fremtidsmuligheder, siger Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor ved Institut for psykologi ved Syddansk Universitet.

Fire spor

Helt konkret skal de tre forskningsinstitutioner undersøge relationerne mellem børneliv og tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med pædagoger fra i alt fire dagtilbud, med forvaltningsansatte, PPR og ressourcepædagoger beliggende i Esbjerg- og Odense kommune.

- Vi arbejder ud fra fire arbejdspakker, som hver især og sammen giver os indblik i betydningen af tidlig opsporing og indsats i børns hverdagsliv og deres deltagelsesmuligheder, siger Line Togsverd.

Projektet skal konkret:

  • Følge børn i de fire udvalgte daginstitutioner
  • Følge hvordan pædagogerne forstår, forvalter og praktiserer tidlig opsporing og indsats 
  • Følge hvordan Odense- og Esbjerg Kommune organiserer og forvalter tidlig opsporing og indsats i dagtilbud
  • Følge teknologierne der påvirker beslutningerne i tidlig opsporing og indsats.

- Vi inddrager både børn, forældre, pædagoger, kommuner, forvaltning og fagpersoner i forskningsprojektet. Og vi håber, at de næste fire års forskning, kun er begyndelsen på at følge børnenes liv og betydningen af den tidlige opsporing og indsats, siger Anja Hvidtfeldt Stanek.

Syddansk sammenhold

Allerede nu er der opstart på de fire arbejdsspor, og fra sommeren 2024 begynder forskerne at gøre sig de første observationer.

- Det er jo helt unikt, at vi her i Syddanmark kan stå sammen om forskningen i børns liv og muligheder på tværs af tre helt store forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vi glæder os enormt meget til det fremtidige samarbejde og til at kunne dele nogle resultater med jer, fastslår Christina Haandbæk Schmidt.

Fakta

Projektet ledes af: Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor ved Institut for psykologi ved Syddansk Universitet, Christina Haandbæk Schmidt, ph.d. og docent i dagtilbud og barndomspædagogik ved UCL, og Line Togsverd, docent i program for pædagogik og pædagogisk praksis ved UC SYD.

Fra UCL deltager også Hjørdis Brandrup Kortbek, lektor og ph.d. og Kurt Bendix-Olsen, lektor og ph.d.

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Hjørdis Brandrup Kortbek Lektor, ph.d.