Nyt forløb for jobkonsulenter skal styrke opkvalificering af ledige

Jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser får med nyt koncept mulighed for at blive klædt på til opgaven gennem kompetencegivende uddannelse.

Dato: 05.11.2018 - Forfatter: Anne Mygind Brodersen

Udgangspunkt i nyeste viden

I disse år er der fokus på, at ledige skal have jobrettet uddannelse og opkvalificering, så de står bedst muligt på arbejdsmarkedet.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder i samarbejde med konsulentfirmaet DISCUS et nyt specialdesignet kompetence- og praksisudviklingsforløb for jobcentre og a-kasser.

Med afsæt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden får jobkonsulenterne styrket deres vejlederkompetencer og bliver klædt på til at omsætte ny viden og udvikle egne metoder til at hjælpe ledige i job via brug af uddannelse.

Designer kompetenceudvikling, som matcher lokale behov

Det enkelte jobcenter og den enkelte a-kasse sætter sit tydelige aftryk på, hvordan forløbet bliver skruet sammen med fokus på at skabe værdi og understøtte strategiske mål i deltagernes organisationer.

- Der er tale om kompetencegivende uddannelse på diplom- eller akademiniveau, men vi designer forløbet i tæt samarbejde med jobcentret eller a-kassen ud fra lokale behov, så viden og teori omsættes i jobkonsulentens daglige praksis og styrker kvalitet og effekt af indsatsen til de ledige, siger Maja Tommerup Kleiner, UCL.

Flere jobcentre og a-kasser har ligeledes mulighed for at gå sammen om et kompetenceudviklingsforløb for deres medarbejdere.

4 centrale områder i pakken

Kompetence- og praksisudviklingsforløbet giver jobkonsulenterne:

  • Viden om rammer og mål for brug af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen
  • Kompetencer og redskaber til at vejlede om uddannelse og job, samarbejde med a-kasser og uddannelsesinstitutioner samt understøtte overgang til job
  • Kvalifikationer til at udvikle egen praksis gennem øvelser og gruppearbejde
  • En teoretisk refleksionsramme i forhold til vejlederrollen og samspillet med ledige og andre professionelle

Se hvad UCL også kan tilbyde af komptetenceudvikling inden for området.  

 

Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner, uddannelsesansvarlig Arbejder med dialog, netværk, kompetencer og organisationer