Nyt forløb for jobkonsulenter skal styrke opkvalificering af ledige

Jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser får med nyt koncept mulighed for at blive klædt på til opgaven gennem kompetencegivende uddannelse.

Dato: 05.11.2018 - Forfatter: Anne Mygind Brodersen

Udgangspunkt i nyeste viden

I disse år er der fokus på, at ledige skal have jobrettet uddannelse og opkvalificering, så de står bedst muligt på arbejdsmarkedet.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder i samarbejde med konsulentfirmaet DISCUS et nyt specialdesignet kompetence- og praksisudviklingsforløb for jobcentre og a-kasser.

Med afsæt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden får jobkonsulenterne styrket deres vejlederkompetencer og bliver klædt på til at omsætte ny viden og udvikle egne metoder til at hjælpe ledige i job via brug af uddannelse.

Designer kompetenceudvikling, som matcher lokale behov

Det enkelte jobcenter og den enkelte a-kasse sætter sit tydelige aftryk på, hvordan forløbet bliver skruet sammen med fokus på at skabe værdi og understøtte strategiske mål i deltagernes organisationer.

- Der er tale om kompetencegivende uddannelse på diplom- eller akademiniveau, men vi designer forløbet i tæt samarbejde med jobcentret eller a-kassen ud fra lokale behov, så viden og teori omsættes i jobkonsulentens daglige praksis og styrker kvalitet og effekt af indsatsen til de ledige, siger Maja Tommerup Kleiner, UCL.

Flere jobcentre og a-kasser har ligeledes mulighed for at gå sammen om et kompetenceudviklingsforløb for deres medarbejdere.

4 centrale områder i pakken

Kompetence- og praksisudviklingsforløbet giver jobkonsulenterne:

  • Viden om rammer og mål for brug af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen
  • Kompetencer og redskaber til at vejlede om uddannelse og job, samarbejde med a-kasser og uddannelsesinstitutioner samt understøtte overgang til job
  • Kvalifikationer til at udvikle egen praksis gennem øvelser og gruppearbejde
  • En teoretisk refleksionsramme i forhold til vejlederrollen og samspillet med ledige og andre professionelle

Se hvad UCL også kan tilbyde af komptetenceudvikling inden for området.