Socialt arbejde og beskæftigelse

Styrk jeres praksis gennem kompetence- og organisationsudvikling på social- og beskæftigelsesområdet.

Kvalitet i sagsbehandling og handleplaner. Inddragelse af borgere og pårørende. Forebyggelse og tidlig indsats. Tværprofessionelt samarbejde og koordination. Jobfokus og uddannelsesløft i beskæftigelsesindsatsen. Når det er svært at lykkes med kerneopgaven, lovgivningen stiller nye krav eller ny viden kalder på nye muligheder, kan der være behov for et udviklingsforløb, som designes direkte til arbejdspladsens behov.

Vi tilbyder – i tæt samarbejde med jer – at skræddersy forløb, som passer til de særlige målsætninger, opgaver og udfordringer i jeres organisation.

Med skræddersyede forløb kan ny viden, organisationens strategier og nye metoder indarbejdes i det daglige arbejde i jobcentret, de sociale institutioner, i vejledningsindsatsen og på tværs i den kommunale forvaltning og samarbejdsorganisation.

Viden og erfaring fra beskæftigelsesområdet og det sociale område i UCL

Vi kan bistå jer med højtuddannede konsulenter med stor erfaring i at

  • tilrettelægge uddannelsesforløb på arbejdspladsen ud fra jeres strategiske mål og medarbejdernes forudsætninger
  • designe uddannelses- og udviklingsforløb funderet i nyeste viden om vejledning, beskæftigelse og sociale indsatser
  • understøtte gennemførelse af udviklings- og implementeringsprocesser, som sikrer lokalt ejerskab til at udvikle den daglige praksis

Uddannelser og kurser

Diplomuddannelser inden for det socialfaglige område

Diplomuddannelser inden for beskæftigelse

Akademiuddannelser

Kurser

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning