Antallet af ansøgere til UCL er på niveau med sidste år

3.470 har søgt UCL som deres førsteprioritet.

Dato: 05.07.2024

Overordnet er søgningen til UCL’s uddannelser på niveau med 2023 med 54 færre ansøgere, hvilket dog dækker over både positive og negative tendenser på visse uddannelser. 

Søgning til sygeplejerskeuddannelsen stabiliseret  

På sundhedsuddannelserne er der en fremgang på 3%, hvor vi ser at ansøgningerne til sygeplejerskeuddannelsen har stabiliseret sig på niveau med 2023, mens der fx er en stigning på radiografuddannelsen på 23% og bioanalytiker på 12%. 

Bekymrende udvikling på især læreruddannelse 

Særligt søgningen til læreruddannelsen, der er faldet med 20,5%, bekymrer rektor Jens Mejer Pedersen.

- Desværre ser vi en markant tilbagegang i ansøgninger til læreruddannelsen, hvilket er meget beklageligt – ikke mindst set i lyset af, at vi har fået en ny god læreruddannelse med både mere undervisning og mere praktik gennem hele uddannelsen. Vi glæder os dog over, at vi allerede nu kan se, at studerende på den nye læreruddannelse i højere grad bliver på uddannelsen, siger Jens Mejer Pedersen.

Pædagoguddannelsen oplever et fald i søgningen på 11,1% via den koordinerede tilmelding. Disse ansøgere suppleres dog af en stigende søgning til meritpædagog, som søges på anden vis. Så samlet set er der ikke en mindre søgning mod en uddannelse til pædagog. 

Interesse for uddannelser rettet mod det private erhvervsliv 

Samlet set er der en fremgang i ansøgningerne til de uddannelser, der er rettet mod det private erhvervsliv. Her er blandt andet it-uddannelser som datamatiker og uddannelserne inden for finansområdet og sundhedsadministrativ koordinator populære. 

Som det nyeste uddannelsesskud på stammen har uddannelsen til Filmproduktionsledelse oplevet stor interesse. 

- Vi glæder os over den store søgning til vores nye uddannelse i Filmproduktionsledelse, hvor vi i efteråret har haft optagelsessamtaler til de 30 pladser, vi kan tilbyde. Vi har set et solidt ansøgerfelt og ser frem til at starte uddannelsen op, siger Jens Mejer Pedersen.

Ansøgere får svar 26. juli 

Alle ansøgere får svar på om de er optaget 26. juli, og herefter åbner UCL op for ansøgere til evt. ledige pladser.  

De top ti mest søgte uddannelser på UCL  

  • Sygeplejerske: 431 
  • Pædagog: 401 
  • Socialrådgiver: 359 
  • Datamatiker: 319 
  • Lærer: 241 
  • Finansøkonom: 208 
  • Fysioterapeut: 179 
  • Radiograf: 150 
  • Finans: 122 
  • Bygningskonstruktør: 106